FSC at work: impact van FSC-boscertificering

Wat betekent FSC nu in de praktijk, en hoe kan FSC een verschil maken?

FSC streeft naar een duurzaam bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria.

Via het 'FSC Impact Dashboard' (dashboard onderaan die webpagina) kan je de resultaten van wetenschappelijk onderzoek waarbij FSC-gecertificeerde bossen vergeleken werden met andere, niet-gecertificeerde bossen in eenzelfde regio bekijken.

Ontdek hieronder hoe FSC-boscertificering een positieve impact heeft in FSC-gecertificeerde bossen verspreid over de hele wereld.

impact dashboard FSC forest certification

Impact op ecologisch vlak (biodiversiteit, habitat en ecosysteem)

karibou
Jérémie LeBlond-Fontaine

Noordoost-Alberta is een integraal onderdeel van een van de grootste boreale bosecosystemen ter wereld, een wildernis die bijna de helft van de Canadese provincie beslaat. Hier stromen verschillende rivieren van de Rocky Mountains naar de waterscheiding van de Noordelijke IJszee, waaronder de machtige Athabasca-rivier, op wiens bevroren wateren inheemse ouderlingen zich kuddes kariboes herinneren die ooit reisden.

Part of a Chilean forest landscape

De KU Leuven en de ‘Universidad de La Frontera’ in Chili werkten in 2018 en 2019 samen voor een masterproefonderzoek over de ecosysteemdiensten gerelateerde ecologische effecten van FSC-certificering. Deze studie – ondersteund door WWF Chili – geeft indicaties dat FSC certificering algemene positieve effecten heeft op zoetwatervoorziening, erosieregulering en het behoud van de biodiversiteit in boslandschappen van zuid-centraal Chili.

Puma (vlamir jose rocha) - in klabin plantage.
Vlamir Jose Rocha

In Brazilië herbergen de bossen en plantages van Klabin – de grootste papierproducent van het land – heel wat poema’s. De aangeplante bossen vormen samen met stukken natuurlijk bos een mozaïeklandschap, waarbij FSC certificering sterk bijdraagt aan de bescherming van de poema.

Orangutan
Fletcher & Baylis | WWF Indonésie

De orang-oetan leeft samen met 11 soortgenoten in de FSC-gecertificeerde bossen van het Indonesische bedrijf PT Suka Jaya Makmur op het eiland Borneo. PT Suka Jaya Makmur oogst net als veel andere bedrijven in Zuidoost-Azië bomen voor de productie van onder andere (tuin)meubelen, deuren en kozijnen. Het bos is FSC-gecertificeerd, mede dankzij de steun van The Borneo Initiative.

Dvinsko-pinezhskiy Intact Forest Landscape Russia(c) Igor Shpilenok.jpg
Rusland is één van de landen wereldwijd waar nog enorm grote oppervlakten zogenaamde ‘intacte boslandschappen’ te vinden zijn (‘Intact Forest Landscapes’ – IFLs). Dit zijn grote, aaneengesloten bosgebieden die vrij zijn van verstoring door menselijke activiteiten. Dergelijke bossen zijn van essentieel belang, niet enkel op vlak van het behoud van biodiversiteit, maar bijvoorbeeld ook in de strijd tegen klimaatverandering.
De Iberische lynx - iberian R Fritz Vollmar_WWF-Canon.jpg
Fritz Vollmar| WWF-Canon

Ongeveer 38 % van het Portugese grondgebied is bebost, waarbij de voornaamste boomsoorten zeeden (Pinus pinaster), kurkeik (Quercus suber), eucalyptus (Eucalyptus spp.) en steeneik (Quercus ilex / Quercus Rotundifolia) zijn. Portugal is op wereldvlak de grootste producent van kurk, met een marktaandeel van 50-60% van de mondiale productie. Het economisch belang van deze kurkeikbossen is niet te onderschatten, ook niet qua tewerkstelling. Maar ook op ecologisch vlak zijn kurkeikbossen van cruciaal belang...

pine marten  Vincent Wildlife Trust
Vincent Wildlife Trust

Ooit was hij bijna uitgestorven in de regio, maar onlangs keerde de boommarter terug naar de bossen in beheer van Natural Resources Wales (FSC-C115912). In Wales en Schotland is de boommarter de op één na meest zeldzame carnivoor. De kleine populatie is echter goed op weg naar herstel: minstens 4 van de uitgezette vrouwelijke boommarters hebben in de lente van 2016 voor nageslacht gezorgd. Goed nieuws voor de natuurbeschermers én de biodiversiteit.

tree lichens swedish forest sweden

Meer dan de helft van de Zweedse bossen zijn FSC-gecertificeerd, waardoor de bosbeheerder zich engageert om het bos te beheren in overeenstemming met de FSC-vereisten voor verantwoord bosbeheer. De bosbouw is van groot belang voor de Zweedse economie, maar ook op vlak van biodiversiteit hebben de bossen een grote waarde. Hiernaast vervullen ze ook op sociaal vlak een belangrijke rol, gaande van recreatief bosgebruik tot het respecteren van de gebruiksrechten van de Sami, de inheemse bewoners van Lapland.

bastaardarend - spotted eagle - aigle criard
Aurelien Audevard
De bastaardarend (Aquila clanga) is een kwetsbare en zeldzame soort. Naar schatting zijn er nog zo'n 3 tot 9 duizend exemplaren in het wild. Ze komen voor in Eurazië, waar ze migreren tussen Centraal-Europa en het zuidoosten van Azië. In tegenstelling tot andere arenden, verkiest deze soort vooral de meer vochtige gebieden in het broedseizoen, waaronder meer vochtige bosgebieden zoals laaglandbossen en bossen in de nabijheid van rivieren, valleien en moerasgebieden.
AmurTiger

De bossen in het oosten van Rusland behoren tot de meest biodiverse van de gematigde klimaatzone en bieden een habitat voor een breed scala aan soorten. Een van deze soorten is de amoertijger (Panthera tigris altaica), een van 's werelds meest fantastische roofdieren.

Socio-economische impact

forest workers in the congobasin
WWF France

FSC-gecertificeerde bosbouwbedrijven in Afrikaanse regenwouden gaan beter om met arbeiders en lokale bevolking dan concurrenten die niet gecertificeerd zijn. Zo zijn de werkomstandigheden bij FSC-gecertificeerde bedrijven veiliger en de leefomstandigheden beter in de gemeenschappen waar bosarbeiders en hun gezinnen wonen. Ook wordt de lokale bevolking beter betrokken bij activiteiten voor de houtoogst en ontvangen zij financiële bijdragen voor de lokale economische ontwikkeling.

Acacia plantations vietnam cooperative
Mallory Graves | Phan Van Trung
Door in een coöperatieve samen te werken, konden kleine Vietnamese eigenaars van bosaanplantingen gezamenlijk een FSC-groepscertificaat behalen. Hiermee kunnen ze garanties geven voor hun milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde houtproductie, waarvoor ze vaak ook betere verkoopsprijzen krijgen.