Waarom FSC?

Bossen zijn van onschatbare waarde op vlak van biodiversiteit en vervullen ecosysteemdiensten die cruciaal zijn voor het voortbestaan van het leven op onze planeet. Zo vindt meer dan 80% van de terrestrische dier- en plantsoorten zijn thuis in bossen. En ook zo'n 1.6 miljard mensen hangen rechtstreeks af van bossen voor hun levensonderhoud. De druk op onze bossen blijft helaas echter bijzonder groot.

Tussen 2010 en 2015 hebben we jaarlijks ongeveer 6.5 miljoen hectare natuurlijk bos verloren, ofwel 17 voetbalvelden per minuut. Ontbossing zorgt voor 15% van de wereldwijde CO₂-uitstoot en speelt een grote rol in klimaatverandering.

Duurzaam bosbeheer is één van de oplossingen om wereldwijd bossen te beschermen en te behouden, en dit is exact waar het bij FSC om gaat.

African forest
FSC Belgium
impact dashboard FSC forest certification
Wat betekent FSC nu in de praktijk, en hoe kan FSC een verschil maken? FSC streeft naar een duurzaam bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria. Via het 'FSC Impact Dashboard' (dashboard onderaan die webpagina) kan je de resultaten van wetenschappelijk onderzoek waarbij FSC-gecertificeerde bossen vergeleken werden met andere, niet-gecertificeerde bossen in eenzelfde regio bekijken. Ontdek hieronder hoe FSC-boscertificering een positieve impact heeft in FSC-gecertificeerde bossen verspreid over de hele wereld.
Forest in the cloud
WWF Belgium
Ontbossing veroorzaakt ongeveer 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het is dan ook niet vreemd dat het klimaatakkoord van Parijs direct verwijst naar duurzaam bosbeheer als belangrijk middel om verdwijning van bossen tegen te gaan.
SDGs & responsible forest management
De ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) zijn een set van universele doelstellingen en indicatoren die door de Verenigde Naties geformuleerd zijn om lidstaten te helpen bij het bepalen van hun beleid voor de komende 15 jaar. De SDGs willen vooral een einde maken aan armoede, en gelijkheid, welvaart, vrede en duurzaamheid bereiken voor de hele wereldbevolking en de planeet. Boscertificering is alvast één van de indicatoren waarmee de vooruitgang van de ‘Life on Land’ SDG gemeten zal worden. Terecht, daar naast de focus op het duurzame bosbeheer er ook een duidelijke link is met thema’s zoals water en energie, en de strijd tegen klimaatverandering. En vanzelfsprekend maakt duurzaam bosbeheer en certificering deel uit van het streven naar een duurzame productie en consumptie.  

Introducing FSC: Ensuring Forests for All, Forever

FSC: One Simple Action

Why the FSC label matters for forests, people, and wildlife

Why FSC Infographic PDF.pdf
PDF, Size: 53.10MB