FSC keurmerkgebruik

Het FSC logo, de naam 'Forest Stewardship Council' en de afkorting 'FSC' zijn geregistreerde keurmerken. Een correct gebruik is belangrijk voor de geloofwaardigheid en de herkenbaarheid.

Het gebruik van deze keurmerken, zowel als label op gecertificeerde producten, als logo in een reclamefolder of op een website, of als vermelding in teksten op websites of in brochures, dient bepaalde regels in acht te nemen.

Strikt genomen vereist elk gebruik van de FSC trademarks een goedkeuring.

FSC label on garden chair
FSC Belgium
Different on product FSC labels

Enkel FSC-gecertificeerde producten mogen fysiek een FSC-label dragen (op het product zelf of haar verpakking). Via een 'on-product' label kan men dus meteen een FSC-gecertificeerd product herkennen.

Het aanbrengen van zo'n on product logo mag enkel gebeuren door bedrijven met een geldig FSC Chain of Custody certificaat (of onder hun verantwoordelijkheid). Deze bedrijven dienen hierbij zorg te dragen voor een correct gebruik van het FSC-logo. Een externe goedkeuring (via hun certificeringsinstelling) of interne goedkeuring (bij toepassing van een intern self-approval systeem) is hierbij vereist.

Promotional FSC TM use by promotional license holder
FSC Belgium

'Promotioneel logogebruik' omvat verschillende vormen van FSC-keurmerkgebruik. Het gaat hierbij o.a. over promotie voor uw FSC-gecertificeerd aanbod (bv in een reclamefolder of uw online catalogus), over een verwijzing naar uw FSC-certificering, maar bijvoorbeeld ook rond uw keuzes, realisaties of ambities op vlak van uw aankoopbeleid of intern verbruik van gecertificeerde producten.

De richtlijnen hiervoor zijn verschillend voor gecertificeerde en niet-gecertificeerde bedrijven of organisaties.

FSC info in Belgian zoo
FSC Belgium

Wenst u een FSC-keurmerk te gebruiken in een niet-commercieel, informatief of sensibiliserend kader?

Voorbeelden van dergelijk informatief gebruik omvatten onder andere gebruik in de media, voor educatieve doeleinden (bvb. door scholen) of sensibilisatie door lokale overheden en organisaties.

Dan alvast onze dank hiervoor ! Graag helpen we u verder waar wenselijk en mogelijk met tekst- of beeldmateriaal. Ook hebben we posters, flyers of ontleenbaar promotiemateriaal beschikbaar.

Merk op dat in sommige gevallen toestemming voor het gebruik van het FSC-keurmerk aangewezen of noodzakelijk is, en dat (uitzonderlijk) een keurmerklicentie nuttig kan zijn.