Membership

Iedere organisatie, vereniging, bedrijf of individu die mee wil werken aan verantwoord bosbeheer wereldwijd en die achter de FSC principes wil staan, kan lid worden van FSC Internationaal.

Leden worden op basis van hun organisatie of achtergrond onderverdeeld in één van de 3 kamers: de ecologische, sociale en economische kamer. Elk van deze groepen heeft een gelijk gewicht hebben in de beslissingsname. Bijkomend dient op internationaal niveau ook een Noord-Zuid evenwicht gerespecteerd te worden.. 

De leden verkiezen de internationale 'Board of Directors' (Raad van Bestuur) en beslissen op de 'General Assembly' over het beleid en beheer van de organisatie.

FSC GA group photo Vancouver2017
FSC GA - Geoff Howe
Membership and chamber structure

Sociale kamer

In de sociale kamer zitten onder andere organisaties van en voor inheemse bevolking, vakbonden, Noord-Zuidorganisaties of organisaties actief rond eerlijke handel.

Economische kamer

In de economische kamer zitten bosbeheerders, hout- en papierbedrijven, bouwbedrijven, retailers, … en heel wat sectororganisaties.

Ecologische kamer

In de ecologische kamer zitten onder andere milieuorganisaties van internationaal tot lokaal niveau (zoals bvb WWF Internationaal, Greenpeace Canada of BOS+). Ook andere actoren, zoals onderzoekers of instellingen kunnen deel uitmaken van deze kamer.