Scholen en leerkrachten

Een school als consument kan kiezen voor FSC-gecertificeerd papier, drukwerk, en schoolmateriaal, of voor FSC-hout in bouwprojecten of werkateliers.

Ook kan het thema 'duurzaam bosbeheer' (het waarom en hoe) geïntegreerd worden in de leerstof, zowel bij algemene vakken als bij specifieke vakopleidingen.

FSC certified school books
Die Keure prints - Photo FSC Belgium
Check for the tree

Kiezen voor FSC-gecertificeerde bosproducten is een concrete manier om verantwoord bosbeheer wereldwijd te ondersteunen.

Het aanbod aan gecertificeerde hout- en papierproducten is al heel ruim. Maar ook tal van andere bosproducten kunnen een FSC-label dragen. Ontdek hieronder het diverse aanbod.

Via www.ikzoekFSC.be kan je gericht op zoek naar FSC-gecertificeerde producten, en hun leveranciers of winkelpunten in België.

Learn about FSC at school

Ook inhoudelijk kan u als school of leerkracht bijdragen, door het thema 'duurzaam bosbeheer' binnen de leerstof aan bod te brengen.

Inhoudelijk heeft het thema immers makkelijk aansluiting met specifieke vakken, maar evengoed vakoverschrijdend kan het aan bod komen.

Ontdek hier ons lespakket, en andere materialen om rond duurzaam bosbeheer en verantwoord houtgebruik aan de slag te gaan. En neem zeker ook een kijkje in de rubriek 'Waarom FSC?'.

FSC info in Belgian zoo
FSC Belgium

Wenst u een FSC-keurmerk te gebruiken in een niet-commercieel, informatief of sensibiliserend kader?

Voorbeelden van dergelijk informatief gebruik omvatten onder andere gebruik in de media, voor educatieve doeleinden (bvb. door scholen) of sensibilisatie door lokale overheden en organisaties.

Dan alvast onze dank hiervoor ! Graag helpen we u verder waar wenselijk en mogelijk met tekst- of beeldmateriaal. Ook hebben we posters, flyers of ontleenbaar promotiemateriaal beschikbaar.

Merk op dat in sommige gevallen toestemming voor het gebruik van het FSC-keurmerk aangewezen of noodzakelijk is, en dat (uitzonderlijk) een keurmerklicentie nuttig kan zijn.