Informatie op maat van uw organisatie

Kiezen voor FSC-gecertificeerde hout- en bouwproducten, drukwerk of papierproducten, of verpakkingen voor eigen gebruik of binnen een professionele omgeving is een concrete manier om verantwoord bosbeheer wereldwijd te ondersteunen.

Maar misschien kan uw organisatie, instelling of bedrijf nog een stapje verder gaan?

Ontdek hier meer informatie op maat...

Look up the three
FSC Belgium
Construction in wood for roof
De Noordboom
Een architect kan een sleutelrol spelen bij het toepassen van FSC-gecertificeerd hout en andere houtproducten in een bouwproject. Meer en meer opdrachtgevers kiezen bewust voor gecertificeerd hout in hun projecten. Als architect kan u – waar nodig – helpen om de FSC-vereiste op te nemen in het bestek of lastenboek, en u staat ook mee in voor de opvolging en controle bij de uitvoering. Vanzelfsprekend kan een architect ook juist de initiatiefnemer zijn, en het gebruik van gecertificeerd hout voorstellen aan uw klant.
Company Building
Eurabo
Bedrijven kunnen als consument uiteraard zelf kiezen voor FSC-gecertificeerde bosproducten (hout-, bouw-, papier- of verpakkingstoepassingen, ...), en zo bijvoorbeeld concreet invulling geven aan hun MVO-ambities. Voor bedrijven die ook commercieel actief zijn met dergelijke producten, bestaan er mogelijkheden om als FSC-certificaat en/of -licentiehouder met de juiste garanties FSC-gecertificeerde producten te vermarkten.
FSC booth at city event
FSC Belgium
Overheden van lokaal tot internationaal niveau kunnen een grote impact hebben op duurzaam bosbeheer. Overheden zijn belangrijke eindverbruikers van hout- en papierproducten, en een keuze voor gecertificeerde producten kan een enorme impact hebben op duurzaam bosbeheer wereldwijd. Hiernaast kunnen overheden via hun communicatie met de burger mee helpen met de sensibilisatie rond het belang van duurzaam bosbeheer, en keurmerken zoals FSC. En 'last but not least' zijn overheden vaak ook zelf boseigenaar, en kunnen ze een FSC-boscertificering nastreven voor hun eigen bossen, en tegemoet komen aan de groeiende vraag naar 'lokaal beschikbaar' gecertificeerd hout. Een FSC-keurmerk voor de eigen bossen is bovendien ook een duidelijke garantie over de kwaliteit van het gevoerde beheer.
FSC certified school books
Die Keure prints - Photo FSC Belgium
Een school als consument kan kiezen voor FSC-gecertificeerd papier, drukwerk, en schoolmateriaal, of voor FSC-hout in bouwprojecten of werkateliers. Ook kan het thema 'duurzaam bosbeheer' (het waarom en hoe) geïntegreerd worden in de leerstof, zowel bij algemene vakken als bij specifieke vakopleidingen.