De Forest Stewardship Councilis een internationale, niet-gouvernementele en onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar een verantwoord bosbeheer wereldwijd. 

Als multistakeholder-organisatie verenigt FSC betrokkenen uit sociale, economische en ecologische hoek.

Voting at the FSC GA 2017
Geoff Howe - FSC GA
FSC GA group photo Vancouver2017
FSC GA - Geoff Howe

Iedere organisatie, vereniging, bedrijf of individu die mee wil werken aan verantwoord bosbeheer wereldwijd en die achter de FSC principes wil staan, kan lid worden van FSC Internationaal.

Leden worden op basis van hun organisatie of achtergrond onderverdeeld in één van de 3 kamers: de ecologische, sociale en economische kamer. Elk van deze groepen heeft een gelijk gewicht hebben in de beslissingsname. Bijkomend dient op internationaal niveau ook een Noord-Zuid evenwicht gerespecteerd te worden.. 

De leden verkiezen de internationale 'Board of Directors' (Raad van Bestuur) en beslissen op de 'General Assembly' over het beleid en beheer van de organisatie.

FSC General Assembly
FSC INT

De 'General Assembly' (Algemene Vergadering) is het hoogste beslissingsorgaan binnen de organisatie.

Alle internationale leden hebben stemrecht op de 'General Assembly' , en kunnen mee beslissen over de strategie en regelgeving van FSC op internationaal niveau.

Leden kunnen via een motie hun ideeën en voorstellen aanbrengen, die dan door alle leden gestemd worden. Een beslissing in het FSC systeem kan pas genomen worden wanneer hiervoor een tweederde meerderheid is over alle leden én een meerderheid is binnen elk van de drie kamers. Dankzij dit participatief en gebalanceerde model geeft het FSC een geloofwaardige garantie voor een ecologisch verantwoord, sociaal rechtvaardig en economisch rendabel bosbeheer!

Global strategy 2021-2026 snapshot of cover

De 'FSC Global Strategy' voor de periode 2021-2026 werd goedgekeurd op de 86ste Board meeting, en kwam tot stand in een twee jaar durend proces van overleg met de FSC-leden en medewerkers.

Deze strategie bouwt verder op de ambities en inhoud van het vorige strategisch plan, en vormt de rode draad voor de doelstellingen en werking van de organisatie voor de komende 5 jaren.