FSC Global Strategy

De 'FSC Global Strategy' voor de periode 2021-2026 werd goedgekeurd op de 86ste Board meeting, en kwam tot stand in een twee jaar durend proces van overleg met de FSC-leden en medewerkers.

Deze strategie bouwt verder op de ambities en inhoud van het vorige strategisch plan, en vormt de rode draad voor de doelstellingen en werking van de organisatie voor de komende 5 jaren.

 

Global strategy 2021-2026 snapshot of cover
FSC GLOBAL STRATEGY 2021-2026 (English version) (2).pdf
PDF, Size: 7.25MB

FSC GLOBAL STRATEGY 2021-2026