Kies voor hout ! Kies voor gecertificeerd hout !

Hout is een schitterende, natuurlijke, hernieuwbare grondstof met tal van troeven in vergelijking met andere materialen.

Belangrijke voorwaarde is uiteraard dat u kiest voor hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Het FSC-keurmerk geeft u die garantie.

Ook een verantwoord gebruik is uiteraard belangrijk. Het gebruik van de juiste houtsoort voor de juiste toepassing, of een slim ontwerp zijn hierbij van tel.

cartoon guy in FSC forest

Bos beschermen = bos met rust laten?

Om bossen te beschermen kunnen we deze toch beter met rust laten? Geen hout en papier meer gebruiken, hek eromheen en klaar?

Uiteraard kan je bossen beschermen door ze als bosreservaat te vrijwaren, maar dat lukt uiteraard niet overal, en niet overal even goed (bescherming op papier alleen volstaat vaak niet). Het gebruik van bosproducten kan zeker een manier zijn om juist de bossen te behouden en beschermen.

Houtproductie draagt bij een de economische waarde van het bos, en wanneer het bos als bos ook economisch waardevol wordt zal men minder geneigd zijn om het bos te laten plaatsmaken voor soja of palmolie zoals in de tropen vaak gebeurt. Het is dus juist goed om het bos en haar diensten en producten verantwoord te gebruiken, en bij dit verantwoorde beheer kan FSC certificering de garantie geven. Hierdoor blijft het bos ons voorzien van hout- en eventueel andere bosproducten met respect voor het ecosysteem en de lokale samenleving.

Hout heeft in vergelijking met vele andere materialen heel wat troeven

  • Hout is een natuurlijke, hernieuwbare grondstof: bij verantwoord bosbeheer kan je hout oogsten, waarna het bos opnieuw de vrijgekomen plekjes van nature of via aanplanting invulling geeft.
  • Hout kan vlot herbruikt of gerecycleerd worden: houten producten kunnen na het vervullen van hun functie vaak herbruikt of gerecycleerd worden in andere producten. Zo kan men met afvalhout vaak nog creatief aan de slag, of het verwerken in houten plaatmaterialen voor andere toepassingen.
  • Hout is CO2 vriendelijk, en dit op meerdere manieren. Een groeiende boom neemt immers CO2 op, en produceert zuurstof. Niet onbelangrijk in tijden van broeikasgassen en klimaatopwarming. De C02 die opgeslagen zit in een houten product blijft hier ook in opgeslagen tijdens zijn levensduur. Enkel bij verbranding geeft het hout – naast energie – terug CO2 af.
  • Hout is makkelijk te verwerken: hout laat zich doorgaans vrij vlot verwerken, en de energienoden tijdens de productie zijn een pak lager dan bij andere materialen: 4 maal minder dan beton, 60 maal minder dan staal en zelfs 130 maal minder dan aluminium.
Different timber species
Benjamin Ealovega
Duurzaam houtgebruik begint uiteraard bij het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen. Maar ook bij de eigenlijke toepassing kan men het duurzaam gebruik bevorderen. Voor elke toepassing zijn er geschikte houtsoorten en flexibel zijn is troef. Houtsoorten moeten geen synoniem voor de toepassing zijn. Een slim voorschrijfgedrag laat ‘geschikt hout’ toe voor de juiste toepassing en biedt ook kansen aan minder gekende houtsoorten. En ook dat is goed nieuws voor een duurzaam beheerd bos. Eenvoudig gezegd komt het neer op het gebruik van de juiste houtsoort voor de juiste toepassing.
Tropical Forest Africa
FSC Belgium
Denken dat je het tropisch bos redt door het gebruik van tropisch hout te vermijden is helaas onzin. Juist het omgekeerde is waar. Door duurzaam geoogst tropisch hout actief te gebruiken en er een correcte prijs voor te betalen, geef je het tropisch bos waarde, en stimuleer je het duurzaam beheer ervan, met behoud van het ecosysteem én talloze sociaaleconomische voordelen voor de lokale samenleving.
FSC project awards 2015-18-2021
FSC Belgium & Ecobos
Steeds meer opdrachtgevers, architecten en studiebureaus of bouwbedrijven kiezen voor gecertificeerd hout in hun projecten. Via de ‘FSC Project Awards’ wil FSC België het gebruik van gecertificeerd hout in de bouwsector verder aanmoedigen, door met de nodige regelmaat projecten waarin FSC-gecertificeerde houttoepassingen gebruikt werden in de kijker te zetten. De eerste FSC Project Awards werden uitgereikt in 2015, en worden sindsdien om de drie jaren uitgereikt. Verdeeld over vier categorieën wordt bij elke editie - per categorie - een FSC Project Award uitgereikt.
sawn wood pile
FSC Belgium

Nuttige links en meer info