Controle, foutief gebruik en misbruik

De geloofwaardigheid van het FSC-systeem is gebaseerd op transparantie en een correct gebruik van het FSC-keurmerk door gecertificeerde bedrijven en licentiehouders. Het mechanisme van traceerbaarheid binnen het systeem laat dan ook toe dat iedereen waar nodig FSC-labels en certificaten kan verifiëren op hun geldigheid.

Op deze pagina:

 • Controle van een 'on product label'
 • Controle van een FSC-certificaat
 • Foutief gebruik of misbruik melden
screenshot FSC certificates public dashboard

Controle van een 'on product label'

Een correct on-product FSC-logo bestaat uit de volgende elementen, waarbij deze aangeduid in vet altijd aanwezig moeten zijn:

 • Het checkmark-tree logo (het boompje)
 • Een FSC licentiecode (van de vorm FSC® C000000)
 • Het type FSC-label (100% - Mix - Recycled - meer info hier)
 • Het producttype en label tekst/zin, bijvoorbeeld 'Hout uit goed beheerde bossen'
 • Vermelding website: www.fsc.org
Elements of correct on product logo

Zo'n licentiecode in een on-product label moet altijd beginnen met een C. Codes met een N of een A bestaan ook - respectievelijk voor promotionele licentiehouders of certificeerders, maar deze kunnen nooit in een on-product label staan. Via deze website kan men via het ingeven van een licentiecode controleren wie de achterliggende certificaathouder is, en of het certificaat geldig is.

De toevoeging van het producttype is vereist zodra er een mogelijkheid tot verwarring is. Een FSC-label op een kartonnen verpakking moet bijvoorbeeld altijd aangeven of het verwijst naar de verpakking, of het product in de verpakking.

Controle van een FSC-certificaat

FSC-gecertificeerde bedrijven beschikken over een certificaatcode (CoC) en over een licentiecode (FSC® C000000)

De certificaatcode is een bedrijfsunieke code - steeds van de vorm 'AB-COC-123456(-X) - die eigen is aan het FSC Chain of Custody certificaat op naam van één bedrijf.

 • Deze code kan je terugvinden op het officiële certificaat van de firma, maar is ook verplicht aanwezig op verkoopsfacturen die je van een gecertificeerde firma ontvangt bij de verkoop van FSC gecertificeerde producten.
 • De eerste letters verwijzen hierbij naar het certificeringsorganisme wat de controles bij het bedrijf uitvoert. De letters ‘COC’ geven aan dat het om een FSC Chain of Custody certificaat gaat. Het derde deel van de code, een cijfercode al dan niet gevold door enkele letters, maakt de code uniek per gecertificeerde bedrijf.

De licentiecode toegewezen aan een gecertificeerd bedrijf - steeds van deze vorm FSC® C000000 - kan door hen gebruikt worden om FSC-producten te voorzien van een on-product label, of in hun communicatie bij vermelding van de FSC-trademarks.

Beide codes kan men via deze website ingeven om de geldigheid van een certificaat of een licentiecode na te gaan.

Foutief gebruik of misbruik melden

 • Is een FSC productlabel onvolledig, wazig of schijnbaar grafisch bewerkt?
 • Ontbreekt de licentiecode bij een FSC-label, of begint deze niet met een C?
 • Ontbreken de FSC-elementen op de factuur van uw leverancier, of twijfelt u aan de geldigheid van hun FSC-certificaat?
 • Of is er iets anders onduidelijk?

Neem dan zeker contact op met FSC België.

Uw melding helpt ons om de geloofwaardigheid van het FSC-label te bewaken en actie te ondernemen waar nodig. Vanzelfsprekend kan uw melding confidentieel behandeld worden.