Certificering: van bos tot eindproduct

FSC-certificering moet de garantie geven dat producten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen en/of recyclage.

Bossen die beheerd worden volgens de FSC principes en criteria kunnen een FSC-boscertificaat behalen. Hout- en andere producten afkomstig uit deze bossen kunnen dan met het FSC-keurmerk verkocht worden.

Daar FSC-gecertificeerde (eind)producten vaak een lange en complexe weg afleggen tussen bos en consument, is er ook nood aan een controle langsheen deze handelsketen. Dit gebeurt via FSC Chain of Custody certificering, waarbij elke schakel van bos tot eindproduct gecontroleerd wordt.

tree harvesting
FSC International
FSC FM audit in the forest
FSC France
De basis van FSC-boscertificering en de evaluatie zijn de internationale 'FSC principes en criteria', die verder verfijnd worden tot een nationale of regionale standaard. Deze standaard geeft dus de vereisten waaraan het bosbeheer moet voldoen om een FSC-certificaat te behalen. Wereldwijd is er zon' 160 miljoen hectare FSC-gecertificeerd bos . Deze bossen liggen in een 80-tal landen, en worden beheerd door ruim 150.000 boseigenaren (cijfers 09/2023).
the COC chain
Wanneer een bedrijf FSC-gecertificeerde materialen met de juiste garantie op verkoopsdocumenten wil verkopen aan een klant, dan is een bedrijfseigen Chain of Custody certificaat noodzakelijk. Enkel gecertificeerde bedrijven kunnen ook een FSC on product label aanbrengen op hun gecertificeerde producten. Deze bedrijven worden minstens jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke certificeringsinstelling, die voornamelijk de interne traceerbaarheid van FSC-gecertificeerde materialen nagaat (aankoop, opslag, eventuele verwerking, verkoop, labeling,...). Bedrijven die correct werken krijgen een certificaat met een unieke CoC code (bvb AB-COC-012345) en een FSC-licentiecode toegewezen (voor hun gebruik van de FSC-keurmerken).
TLA folder aldi
FSC Belgium
Wil uw bedrijf uw FSC-gecertificeerd aanbod in de kijker zetten in uw eigen communicatie? Of wil u communiceren rond het FSC-label in kader van uw aankoopbeleid? Via een FSC logolicentie-overeenkomst kan een niet-gecertificeerd bedrijf of organisatie de mogelijkheid krijgen voor een promotioneel gebruik van de FSC trademarks.