On-product logo op een FSC-gecertificeerd product

Enkel FSC-gecertificeerde producten mogen fysiek een FSC-label dragen (op het product zelf of haar verpakking). Via een 'on-product' label kan men dus meteen een FSC-gecertificeerd product herkennen.

Het aanbrengen van zo'n on product logo mag enkel gebeuren door bedrijven met een geldig FSC Chain of Custody certificaat (of onder hun verantwoordelijkheid). Deze bedrijven dienen hierbij zorg te dragen voor een correct gebruik van het FSC-logo. Een externe goedkeuring (via hun certificeringsinstelling) of interne goedkeuring (bij toepassing van een intern self-approval systeem) is hierbij vereist.

Different on product FSC labels

Veelgestelde vragen rond on-product FSC logogebruik

 1. Welke vereisten zijn van toepassing op het aanbrengen van een correct 'on product FSC label'?

  Enkel FSC-gecertificeerde bedrijven kunnen zelf of onder hun verantwoordelijkheid een 'on product FSC label' aanbrengen op een product. De grafische vereisten rond on-product labeling staan opgenomen in de norm 'FSC-STD-50-001 NL Vereisten voor het gebruik van de FSC® trademarks door certificaathouders'.

 2. Labelovereenkomst tussen twee certificaathouders

  Een FSC 'on product label' is in principe niet overdraagbaar, daar de licentiecode verwijst naar het bedrijf in kwestie. Wel is het onder voorwaarden mogelijk dat een gecertificeerde opdrachtgever aan zijn gecertificeerde leverancier vraagt om zijn label (met zijn licentiecode) te gebruiken op de producten die voor hem (als opdrachtgever/klant) gemaakt worden. Belangrijk hierbij is dat dit dan via een onderlinge overeenkomst geregeld wordt (sjabloon op aanvraag beschikbaar)

 3. Een FSC on product label op uw drukwerk of op uw verpakkingen?

  Steeds meer drukwerk of verpakkingen zijn 'fysiek' voorzien van een FSC-label, om aan te geven dat het papier of karton van verantwoorde herkomst betreft. Wil uw organisatie haar drukwerk ook van een FSC-label voorzien, dan kan dit vlot. Heel wat Belgische drukkerijen hebben reeds een FSC-certificaat en kunnen dus met de juiste garanties naar het gebruik van FSC-gecertificeerd papier een FSC 'on product' label opnemen in uw drukwerk. En ook wat FSC-gelabelde verpakkingen betreft zijn er heel wat FSC-gecertificeerde producenten.

 4. Een onvolledig of foutief label? Of een geval van misbruik?

  Is een on-productlabel onvolledig of onecht, of ontbreekt de licentiecode? Of is er iets anders onduidelijk? Neem dan zeker contact op met FSC België via info@fsc.be. Uw melding helpt ons om de geloofwaardigheid van het FSC label te bewaken, en waar wenselijk/nodig zullen we uw melding confidentieel behandelen.

FSC Trademark Quick Guide V2-1 (English).pdf
PDF, Size: 3.07MB
FSC-STD-50-001 V2-1 EN Requirements for use of the FSC® trademarks by certificate holders.pdf
PDF, Size: 1.10MB
FSC-STD-50-001 V2-1 NL Vereisten voor het gebruik van de FSC® trademarks door certificaathouders.pdf
PDF, Size: 1.15MB
FACTSHEET - Logogebruik voor CoC houders.pdf
PDF, Size: 4.09MB
FACTSHEET - Beheersysteem voor keurmerkgebruik.pdf
PDF, Size: 1.28MB
SJABLOON - Overeenkomst FSC Keurmerkgebruik tussen certificaathouders.docx
DOCX, Size: 40.91KB