Overheden

Overheden van lokaal tot internationaal niveau kunnen een grote impact hebben op duurzaam bosbeheer.

Overheden zijn belangrijke eindverbruikers van hout- en papierproducten, en een keuze voor gecertificeerde producten kan een enorme impact hebben op duurzaam bosbeheer wereldwijd.

Hiernaast kunnen overheden via hun communicatie met de burger mee helpen met de sensibilisatie rond het belang van duurzaam bosbeheer, en keurmerken zoals FSC.

En 'last but not least' zijn overheden vaak ook zelf boseigenaar, en kunnen ze een FSC-boscertificering nastreven voor hun eigen bossen, en tegemoet komen aan de groeiende vraag naar 'lokaal beschikbaar' gecertificeerd hout. Een FSC-keurmerk voor de eigen bossen is bovendien ook een duidelijke garantie over de kwaliteit van het gevoerde beheer.

FSC booth at city event
FSC Belgium
Check for the tree

Kiezen voor FSC-gecertificeerde bosproducten is een concrete manier om verantwoord bosbeheer wereldwijd te ondersteunen.

Het aanbod aan gecertificeerde hout- en papierproducten is al heel ruim. Maar ook tal van andere bosproducten kunnen een FSC-label dragen. Ontdek hieronder het diverse aanbod.

Via www.ikzoekFSC.be kan je gericht op zoek naar FSC-gecertificeerde producten, en hun leveranciers of winkelpunten in België.

Auditing of SylvaNova
FSC Belgium & SylvaNova

De Belgische norm voor FSC-boscertificering, gebaseerd op het internationaal kader van de 'FSC Principes en Criteria', omvat de vereisten waaraan FSC-gecertificeerde bossen in België moeten voldoen.

De huidige norm werd goedgekeurd door FSC Internationaal in juli 2021, en verving de eerder gebruikte normen ontwikkeld door in België actieve certificeerders. De norm is van kracht sinds oktober 2021, en geeft bestaande certificaathouders een overgangsperiode van 12 maanden om aan de nieuwe norm te voldoen.

De norm is onderaan deze pagina beschikbaar in het Engels en het Nederlands. Een Franstalige versie is ook beschikbaar. Onderaan deze pagina kan u ook een Nederlandstalige samenvatting vinden.

FSC info in Belgian zoo
FSC Belgium

Wenst u een FSC-keurmerk te gebruiken in een niet-commercieel, informatief of sensibiliserend kader?

Voorbeelden van dergelijk informatief gebruik omvatten onder andere gebruik in de media, voor educatieve doeleinden (bvb. door scholen) of sensibilisatie door lokale overheden en organisaties.

Dan alvast onze dank hiervoor ! Graag helpen we u verder waar wenselijk en mogelijk met tekst- of beeldmateriaal. Ook hebben we posters, flyers of ontleenbaar promotiemateriaal beschikbaar.

Merk op dat in sommige gevallen toestemming voor het gebruik van het FSC-keurmerk aangewezen of noodzakelijk is, en dat (uitzonderlijk) een keurmerklicentie nuttig kan zijn.

Meer informatie voor duurzame overheden?

Indien u als overheid algemeen op zoekt bent naar informatie rond duurzaamheidsinitiatieven, dan zijn deze links zeker het bekijken waard.