Boscertificering

De basis van FSC-boscertificering en de evaluatie zijn de internationale 'FSC principes en criteria', die verder verfijnd worden tot een nationale of regionale standaard.

Deze standaard geeft dus de vereisten waaraan het bosbeheer moet voldoen om een FSC-certificaat te behalen.

Wereldwijd is er zon' 160 miljoen hectare FSC-gecertificeerd bos . Deze bossen liggen in een 80-tal landen, en worden beheerd door ruim 150.000 boseigenaren (cijfers 09/2023).

FSC FM audit in the forest
FSC France
Forest elephants
FSC Denmark
FSC-boscertificering is gebaseerd op een grondige, minstens jaarlijkse evaluatie van het gevoerde bosbeheerop het terrein. Belangrijk hierbij is dat het bosbeheer gebeurt volgens een duidelijk bosbeheersplan, opgesteld conform de FSC-vereisten, en aangepast aan de grootte en intensiteit van het bosbeheer. De internationale 'FSC Principes en Criteria' (P&C) - vastgesteld door de leden van FSC Internationaal - vormen hiervoor de basisvereisten, die dan verder verfijnd worden op regionaal of nationaal niveau (bijvoorbeeld naar de nationale FSC-norm voor België). De vijfde en huidige versie van de 'FSC Principes en Criteria' (FSC-STD-50-001 V5) werd in 2012 door de FSC leden goedgekeurd.
Auditing of SylvaNova
FSC Belgium & SylvaNova
De Belgische norm voor FSC-boscertificering, gebaseerd op het internationaal kader van de 'FSC Principes en Criteria', omvat de vereisten waaraan FSC-gecertificeerde bossen in België moeten voldoen. De huidige norm werd goedgekeurd door FSC Internationaal in juli 2021, en verving de eerder gebruikte normen ontwikkeld door in België actieve certificeerders. De norm is van kracht sinds oktober 2021, en geeft bestaande certificaathouders een overgangsperiode van 12 maanden om aan de nieuwe norm te voldoen. De norm is onderaan deze pagina beschikbaar in het Engels en het Nederlands. Een Franstalige versie is ook beschikbaar. Onderaan deze pagina kan u ook een Nederlandstalige samenvatting vinden.
impact dashboard FSC forest certification
Wat betekent FSC nu in de praktijk, en hoe kan FSC een verschil maken? FSC streeft naar een duurzaam bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria. Via het 'FSC Impact Dashboard' kan je de resultaten van wetenschappelijk onderzoek waarbij FSC-gecertificeerde bossen vergeleken werden met andere, niet-gecertificeerde bossen in eenzelfde regio bekijken. Ontdek hieronder hoe FSC-boscertificering een positieve impact heeft in FSC-gecertificeerde bossen verspreid over de hele wereld.
Multifunctional forest including ecosystem services
Gecertificeerde bossen bieden niet enkel duurzaam geproduceerd hout: ze leveren ook 'ecosysteemdiensten'. Zo huisvesten bossen een schat aan biodiversiteit, spelen ze een rol in de lokale waterhuishouding en klimaatregulatie, en staan in voor bodembescherming en CO2-opslag. Ook kunnen ze mogelijkheden bieden voor recreatie.