Duurzaam bosbeheer & klimaat

Ontbossing veroorzaakt ongeveer 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het is dan ook niet vreemd dat het klimaatakkoord van Parijs direct verwijst naar duurzaam bosbeheer als belangrijk middel om verdwijning van bossen tegen te gaan.

Forest in the cloud
WWF Belgium

Bosbehoud = behoud van koolstofopslag

Bij ontbossing komt heel wat opgeslagen CO₂ direct en indirect de atmosfeer in. Hierbij gaat het niet enkel over koolstof opgeslagen in bomen, maar ook over enorme hoeveelheden koolstof die opgeslagen liggen in de bosbodem. Bij duurzaam bosbeheer blijft het bos behouden, en zo dus ook de grote hoeveelheid koolstof die erin opgeslagen zit. Uiteraard heeft het bosbeheer ook zijn impact op de koolstofbalans van het bos. In FSC gecertificeerde bossen gaat hier de nodige aandacht naar, met maatregelen om ongewenste effecten te vermijden of te corrigeren. Natuurlijk is de houtoogst op zich ook een 'export' van opgeslagen CO₂ uit het bos. In een duurzaam beheerd bos zal dit verlies echter tijdelijk zijn, daar de vrijgekomen ruimte opnieuw ingenomen wordt door nieuwe bomen. En wanneer het geoogste hout een gebruik vindt in toepassingen met een lange levensduur, heeft dit op termijn zelfs een netto positief effect op de koolstofopslag.

Hout als klimaatvriendelijke grondstof

Hout uit duurzaam beheerde bossen heeft dus alles in zich om met voorsprong één van de meest - zoniet dé meest - klimaatvriendelijke grondstof te zijn. Naast de potentieel positieve koolstofbalans in producten met een langere levensduur, komt er bij de houtverwerking ook een pak minder CO₂-uitstoot vrij in vergelijking met andere grondstoffen. Meer bouwen met hout (uit duurzaam beheerde bossen) zou dus een heel grote klimaatwinst met zich mee brengen. Kies dus voor (FSC) hout !

Ambassadors of the forest

FSC's solutions battling the climate and biodiversity crisis