FSC General Assembly

De 'General Assembly' (Algemene Vergadering) is het hoogste beslissingsorgaan binnen de organisatie.

Alle internationale leden hebben stemrecht op de 'General Assembly' , en kunnen mee beslissen over de strategie en regelgeving van FSC op internationaal niveau.

Leden kunnen via een motie hun ideeën en voorstellen aanbrengen, die dan door alle leden gestemd worden. Een beslissing in het FSC systeem kan pas genomen worden wanneer hiervoor een tweederde meerderheid is over alle leden én een meerderheid is binnen elk van de drie kamers. Dankzij dit participatief en gebalanceerde model geeft het FSC een geloofwaardige garantie voor een ecologisch verantwoord, sociaal rechtvaardig en economisch rendabel bosbeheer!

FSC General Assembly
FSC INT
FSC GA 2021-2022

General Assembly 2021-2022 Part 2: 09-14 October 2022

De General Assembly heeft normaal plaats om de drie jaren. Door de covid-crisis werd de voorziene GA van 2020 uitgesteld. Een eerste deel werd online gehouden tussen 25-29 oktober 2021. Een tweede deel zal plaatshebben van 9-14 oktober op locatie, waarbij ook de mogelijkheid tot online deelname voorzien zal worden.

FSC GA 2017

General Assembly 2017 (Vancouver)

De 8ste FSC General Assembly had plaats in 2017 in Vancouver (Canada). Op deze site kan alle informatie terugvinden over deze GA, waaronder ook de resultaten van de stemming van de moties.

FSC GA 2014

General Assembly 2014 (Sevilla)

Voor deze AV - met zo'n 700 deelnemers - werden maar 96 moties ingediend, waarvan er 19 werden goedgekeurd. De twee meest beladen en goedgekeurde moties waren deze rond een betere bescherming van intacte bosgebieden, en de 'regel van 1994'. Op bestuurlijk niveau werden ook moties aanvaard rond de strategie en de prioriteiten van FSC als organisatie voor de komende jaren.

Ook werden moties aangenomen om de certificeringspraktijk te verbeteren of te harmoniseren (oa eisen rond opleiding van auditors, roulatie, uniformiteit van auditrapporten). Daarnaast zijn enkele moties aangenomen om boscertificering nog toegankelijker te maken voor kleine bosbeheerders, inheemse volkeren en bossen die bedoeld zijn om niet-houtproducten te produceren.

FSC GA 2011

General Assembly 2011 (Kota Kinabalu)

Zo'n 400 leden namen deel aan de 6de Algemene Vergadering in Kota Kinabalu (Sabah, Maleisië). Na enkele dagen van stevig debat werden er 27 moties goedgekeurd.

Sociale criteria en aandacht voor andere ecosysteemdiensten versterkt

Via diverse moties werden de sociale criteria binnen het FSC systeem nog versterkt. Zo zorgt motie 19 voor de oprichting van een 'permanente comité van inheemse volkeren' binnen de FSC-structuur, om hun inspraak in het systeem verder te vergroten. Ook wordt de FSC standaard van duurzaam bosbeheer opengetrokken voor beschermde bosgebieden, waar houtwinning niet aan de orde is, en wordt via diverse moties ook de rol van koolstofopslag als essentiële bosfunctie duidelijker erkend.

Specifieke aandacht voor grotere bosoperaties

Verschillende moties rond het versterken van het FSC beleid rond het certificeren van grotere bosoperaties (waaronder plantages) en hun landschappelijke impact werden aanvaard. Het plantagebeleid zal onder meer verder versterkt worden door heel wat aanbevelingen in het beleid te integreren.

Versterken van geloofwaardigheid

Diverse andere maatregelen moeten daarnaast de geloofwaardigheid van het FSC systeem verder versterken, en bepaalde onduidelijkheden wegwerken. Zo werden enkele moties aangenomen die een verfijning van het beleid rond samengestelde producten met zich mee brengen.