Bescherming van de Amurtijger in de Russische Far-East

De bossen in het oosten van Rusland behoren tot de meest biodiverse van de gematigde klimaatzone en bieden een habitat voor een breed scala aan soorten. Een van deze soorten is de amoertijger (Panthera tigris altaica), een van 's werelds meest fantastische roofdieren.

AmurTiger
Amur_Tiger

Illegale houtkap en grootschalige exploitatie, een bedreiging van de biodiversiteit

Toch wordt deze hotspot voor biodiversiteit bedreigd. Illegale houtkap is er wijdverspreid. Kaproutes bieden bovendien een toegang voor stropers, wat leidt tot een sterke afname in de populaties tijgers en hun prooien. Ook wanneer de houtkap wel conform de wetgeving verloopt, is dit geen garantie voor verantwoord bosbeheer, en worden oude bossen en belangrijke habitatgebieden onvoldoende gevrijwaard.

FSC-boscertificering draag bij aan biodiversiteitsbescherming

Heel wat bossen in Rusland zijn al gecertificeerd, waarbij het merendeel gelegen is in het westen van het land, westelijk van de Oeral. Maar ook in het verre oosten - in de provincies Primorye en Khabarovsk - zijn er FSC-gecertificeerde bossen te vinden. Lokaal actieve NGO's, zoals WWF Rusland en ‘Transparent World’, helpen de FSC-gecertificeerde bosbedrijven bij het afbakenen van deze bossen met hoge beschermingswaarde - wat een vereiste is bij FSC-certificering - via teledetectie, de analyse van satellietbeelden en verificaties in het bos zelf. Grote delen van de bossen worden zo gevrijwaard van houtkap, terwijl in andere delen de houtoogst op een aangepaste manier plaatsheeft. De afbakening van bossen met een hoge beschermingswaarde draagt in deze regio bij tot het behoud van het leefgebied van de amoertijger.

FSContheMap-RussianFarEast 202107

Meer informatie:

  • "Protecting endangered Tigers in the Taiga” (FSC International, news 03/04/2012).
  • Protecting tiger forests in the russian far east (website WWF International)