Bescherming van bossen met hoge beschermingswaarde in Rusland

Rusland is één van de landen wereldwijd waar nog enorm grote oppervlakten zogenaamde ‘intacte boslandschappen’ te vinden zijn (‘Intact Forest Landscapes’ – IFLs). Dit zijn grote, aaneengesloten bosgebieden die vrij zijn van verstoring door menselijke activiteiten. Dergelijke bossen zijn van essentieel belang, niet enkel op vlak van het behoud van biodiversiteit, maar bijvoorbeeld ook in de strijd tegen klimaatverandering.
Dvinsko-pinezhskiy Intact Forest Landscape Russia(c) Igor Shpilenok.jpg
Mushrooms Dmitriy Belenihin (c) FSC Russia.j
Dmitriy Belenihin | FSC Russia

Helaas gaan deze IFL’s er ook in Rusland op achteruit: elk jaar verliest er zo’n 1,5 miljoen hectare bos zijn status als intact bosgebied , ten gevolge van menselijke activiteiten gaande van reguliere bosbouw tot ontbossing, tot mijnbouw en infrastructuurwerken. Ook bosbranden ten gevolge van menselijke activiteiten komen vaak voor. Merk hierbij op dat het niet noodzakelijk steeds over ontbossing gaat, maar wel steeds over een verlies aan karakteristieken die juist maken dat het bos ‘intact’ genoemd kan worden. Als dit tempo aangehouden blijft, zullen er binnen enkele generaties nog maar weinig IFL’s overblijven in Rusland, wat een belangrijk verlies zou zijn op ecologisch vlak.

Binnen het concept van FSC-boscertificering worden dergelijke IFL’s al aanzien als één van de 6 types van ‘bossen met hoge beschermingswaarde’, die in de praktijk en binnen het gevoerde bosbeheer bijzondere aandacht en maatregelen vergen op vlak van instandhouding. In Rusland is er momenteel ruim 50 miljoen hectare FSC-gecertificeerd bos (cijfers 02/2020), wat ongeveer een kwart is van alle actieve bosconcessies. Zo’n 8,5 miljoen hectare bos met hoge beschermingswaarde heeft reeds beschermende maatregelen (waarvan 1 miljoen hectare IFL’s).

‘Zonder FSC-boscertificering, waren deze bossen niet beschermd’

Op dit moment is FSC-boscertificering de enige ‘tool’ in de praktijk in Rusland die voor bescherming zorgt van intacte bosgebieden wanneer deze nog niet langs legale weg beschermd worden. De constructieve dialoog die dankzij een traject van boscertificering opgestart wordt tussen de bosbedrijven en lokale stakeholders waaronder milieuorganisaties draagt dus duidelijk bij aan het behoud van de uitzonderlijke boreale taiga landschappen.

Meer informatie:

  • “Over 300K hectares of one of Europe’s most important untouched forests receives full government protection” (FSC International, 05/11/2019)
  • “Russian FSC-certified Company Preserves Vast Area of Fish-Spawning Forest Belts” (FSC International, 21/07/2021)
FSContheMap-RussianWestofOeral 202107