Fauna keert terug naar FSC-gecertificeerd bos in Wales

Ooit was hij bijna uitgestorven in de regio, maar onlangs keerde de boommarter terug naar de bossen in beheer van Natural Resources Wales (FSC-C115912). In Wales en Schotland is de boommarter de op één na meest zeldzame carnivoor. De kleine populatie is echter goed op weg naar herstel: minstens 4 van de uitgezette vrouwelijke boommarters hebben in de lente van 2016 voor nageslacht gezorgd. Goed nieuws voor de natuurbeschermers én de biodiversiteit.

pine marten  Vincent Wildlife Trust
Vincent Wildlife Trust
Boommarter marten
Vincent Wildlife Trust

The Vincent Wildlife Trust is een non-profit organisatie die zowel in Groot-Brittannië als in Ierland werkt rond het behoud van zoogdieren. Meer dan 30 jaar onderzoek toonde aan dat het dringend tijd werd om werk te maken van het behoud van de boommarter (Martes martes), om zo de complete uitroeiing voor te zijn. In de herfst van 2015 werden een 20-tal boommarters uit grotere populaties in Schotland verhuisd naar een groot, FSC-gecertificeerd bosgebied in centraal-Wales. Het volgende jaar werden er nogmaals 19 losgelaten in hetzelfde gebied. Alle dieren werden voorzien van een zendertje, zodat ze na uitzetting verder gemonitord konden worden.

Habitat en nageslacht

Marters zijn trage voortplanters: doorgaans paren ze pas wanneer ze twee of drie jaar oud zijn, en ze hebben slechts één nest per jaar, met doorgaans een of twee jongen. Het feit dat de uitgezette boommarters in het gebied in Wales al voor nageslacht zorgen in hun eerste jaar, is op zich een indicatie dat ze genoeg voedsel vinden om hun nieuw leefgebied.

Boommarters vs. grijze eekhoorns

De aanwezigheid van de boommarters zou ook wel eens goed nieuws kunnen zijn voor de populaties aan inheemse eekhoorns. De populaties aan eekhoorns heeft immers sterk te lijden onder de aanwezigheid van de uitheemse grijze eekhoorns. Onderzoek toont namelijk aan dat de boommarters bij aanwezigheid van grijze eekhoorns zich vooral op deze soort richten. In delen van Ierland, waar boommarters terug terrein winnen, wordt een daling van de populatie grijze eekhoorns vastgesteld terwijl de aantallen inheemse eekhoorns weer in de lift zitten. Een gelijkaardige evolutie wordt ook waargenomen in Schotland.

De rol van verantwoord bosbeheer

Grote en diverse bosgebieden vormen een geschikt habitat voor boommarters en andere soorten, en vormen ook een meer veerkrachtig ecosysteem. In FSC-gecertificeerde bossen gaat er bij de bosbeheersplanning veel aandacht uit naar maatregelen om de biodiversiteit in het bosecosysteem te verhogen. Duidelijk mét effect voor de boommarters.

Voor meer informatie:

  • Article Dr Jenny MacPherson, Manager bij de Vincent Wildlife Trust, in magazine ‘Forest Matters’ FSC UK’s (March 2017 issue).