Biodiversiteitsherstel dankzij FSC-certificering in Zweedse bossen

Meer dan de helft van de Zweedse bossen zijn FSC-gecertificeerd, waardoor de bosbeheerder zich engageert om het bos te beheren in overeenstemming met de FSC-vereisten voor verantwoord bosbeheer. De bosbouw is van groot belang voor de Zweedse economie, maar ook op vlak van biodiversiteit hebben de bossen een grote waarde. Hiernaast vervullen ze ook op sociaal vlak een belangrijke rol, gaande van recreatief bosgebruik tot het respecteren van de gebruiksrechten van de Sami, de inheemse bewoners van Lapland.

tree lichens swedish forest sweden
Forest Sweden
B. Holvoet

Op vlak van vrijwaring van de biodiversiteit gaat FSC-certificering in Zweden een pak verder dan wat de wetgeving via de ‘Swedish Forestry Act’ vereist. Voor een vijftal ‘ecologische aspecten’ is de positieve impact van FSC boscertificering bijzonder duidelijk.

  • In FSC-gecertificeerde bossen wordt er bij de houtoogst op vele vlakken anders gewerkt dan traditioneel het geval is. De oppervlakte waarbinnen bomen geoogst worden wordt verkleind, en ook heel wat bomen blijven behouden. Hierbij gaat het zowel over individuele bomen (zaadbomen, ecologisch waardevolle bomen, …) of groepjes van bomen (bv groepjes loofhout in naaldbos), of bijvoorbeeld ook over ruime bufferzones langs waterpartijen (beken, rivieren, meren).
  • Dood hout brengt leven in het bos, want heel wat insecten, zwammen en andere organismen zijn hiervan direct of indirect afhankelijk. In FSC-gecertificeerde bossen wordt actief gestreefd naar het verhogen van de beschikbare hoeveelheden staand en liggend dood hout.
  • De oppervlakte beschermde bosgebieden zijn in FSC-gecertificeerde bossen veel hoger dan wat de wetgeving voorschrijft. FSC heeft hiervoor zowel kwantitatieve als kwalitatieve vereisten.
  • Loofbossen en loofbomen krijgen in FSC-gecertificeerde bosgebieden veel meer kansen, waarbij ook duidelijke targets gehaald moeten worden. Momenteel is het bos te sterk gedomineerd door naaldbomen, dit als gevolg van de bosbouwpraktijken van de laatste eeuw. Loofbomen zijn van groot belang voor het bosecosysteem omdat ze waardevol zijn op vlak van biodiversiteit en ook mee zorgen voor structuurvariatie.
  • Bosbrand: het bosbeheer is er uiteraard op gericht om ongecontroleerde bosbranden tegen te gaan, maar anderzijds moet er ook actief werk gemaakt worden van ‘gecontroleerde brand’. Verschillende dier-, boom- en plantensoorten in Scandinavische bossen hebben immers een fase van bosbrand nodig om hun voortbestaan in het ecosysteem te garanderen.

Een meer uitgebreide uitleg over deze bovenstaande punten kan u vinden in het hieronder vermelde rapport, waar ook extra informatie in opgenomen is over de impact van FSC-boscertificering op rode-lijst soorten (bedreigde dier- en plantensoorten), bufferzones, landschapsplanning, de aanleg van wegen in het bos en het beperken van de impact op bodem en waterhuishouding.

Voor meer informatie:

  • Report FSC Sweden (2015) 'The contribution of FSC-certification to biodiversity in Swedish forests'
  • 'On the Front Lines of Climate Change' ('08/2019) - FSC newsfeed Sami