Boscertificering zorgt voor beter wildbeheer in Gabonese bossen

Een studie uitgevoerd door Wildlife Conservation Society Gabon (WCS) toont aan de FSC-gecertificeerde bosoperaties het op vlak van wildbeheer duidelijk beter doen dan niet-gecertificeerde bosbedrijven. Certificering heeft zo een directe impact op het behoud van bedreigde diersoorten.

elephants africa gabon forest
Elephant forest africa

De bossen van Gabon maken deel uit van de regenwouden van het Congobekken, en huisvesten enkele van de grootste populaties van laaglandgorilla’s, chimpansees en olifanten ter wereld. Slechts 11% van de landoppervlakte is beschermd gebied, en dus alvast op papier beschermd. Niet minder dan 60% van het grondgebied is voor houtkap bestemd, en deze concessies grenzen vaak aan de parken. De boswetgeving omvat heel wat elementen rond de bescherming van de fauna, maar de controle en toepassing laat vaak te wensen over.

De bedreiging van de jacht

De jacht voor zogenaamd ‘bushmeat’ is de voornaamste bedreiging voor de fauna in en rond de nationale parken. De wegenstructuur zorgt ervoor dat bosgebieden toegankelijk worden, waardoor de jacht al vlug commercieel en georganiseerd wordt, en het traditionele niveau van de meer beperkte jacht door lokale bevolking overstijgt. “De commerciële jacht en olifantenstroperij vormen dé grootste bedreiging voor de biodiversiteit in Gabon en de maatregelen die de overheid hiertegen neemt hebben weinig impact”, zegt WCS Gabon. “Het is daarom essentieel dat ook de bosbedrijven hun rol spelen in de strijd tegen deze illegale en niet-duurzame handel”.

FSC-certificering brengt beterschap

Dankzij FSC boscertificering – en de regelmatige controles hiervoor op het terrein - wordt de lat op vlak van wildbescherming een pak hoger gelegd, onder meer door strenge vereisten op vlak van aanleg van wegen en de toegankelijkheid en de controle op wapens en transportmiddelen. FSC gecertificeerde bosbedrijven doen ook inspanningen om het aanbod aan gekweekt vlees te vergroten, waardoor dit concurrentieel kan aangeboden worden in plaats van bushmeat.

In het WCS onderzoek werden 7 concessies die samen meer dan 1.6 miljoen hectare bos omvatten geëvalueerd. Hiervan waren er 2 FSC gecertificeerd ten tijde van het onderzoek (CEB Precious Woods en Rougier Gabon). Bij de niet-gecertificeerde concessies hadden sommige reeds een goedgekeurd beheersplan, terwijl anderen dit in voorbereiding hadden. De FSC-gecertificeerde concessies scoorden duidelijk beter ten opzichte van de niet-gecertificeerde bedrijven, en dit zowel op vlak van het respecteren van de legale vereisten als op vlak van het toepassen van ‘best practices’ rond wildbeheer. FSC boscertificering kan dus een zeer belangrijke rol met impact hebben op het behoud van (bedreigde) diersoorten in de Gabonese bossen.

Meer informatie:

  • Publication: Evaluation of the management of wildlife in the forestry concessions around the national parks of Lopé, Waka and Ivindo, Gabon (WCS - .T. Rayden, & E. E. Rawlings 2010)
  • Evaluation of the management of wildlife in forestry consessions around national parks in Gabon (WWF GFTN case study - 2010)
  • 'On the trail of Gabon’s forest elephants' (Newsfeed FSC International 08/2019)