Behoud biodiversiteit en koolstopfopslag in Maleisië

Onderzoek uitgevoerd door enkele Japanse universiteiten toont aan dat het FSC-gecertificeerde Deramakot in Maleisië merkbaar beter scoort op vlak van biodiversiteit en koolstofopslag in vergelijking met naburige, niet gecertificeerde bosoperaties.

forest elephant in Malaysia
Deramakot Forest Reserve
Deramakot Forest Reserve

Deramakot is een FSC-gecertificeerde bosoperatie op Sabah, een deelstaat van Maleisië. Onderzoek uitgevoerd in 2003 maakte de vergelijking tussen Deramakot en aangrenzende niet-gecertificeerde bosoperaties. De conclusie van het onderzoek in deze tropische bossen gaven duidelijk aan dat in de FSC-gecertificeerde operatie de biodiversiteit veel beter in stand gehouden werd in vergelijking met de andere bossen. Bijkomend bleek ook dat de koolstofopslag in Deramakot veel hoger was dan de aangrenzende bossen die op meer traditionele manier beheerd worden.

Biodiversiteit bijna vergelijkbaar met primair bos

In het onderzoek werd vooral gekeken naar 4 belangrijke soortgroepen : de boomsoorten, middelgrote tot grote zoogdieren, de macrofauna in de bodem en vliegende insecten. De resultaten van het onderzoeken tonen voor elk van deze 4 groepen aan dat zowel de variatie in soortenaantal als de waargenomen aantallen opmerkelijk groter waren in het FSC gecertificeerde bos in vergelijking met de andere, niet-gecertificeerde bossen. Wat de boomsoortensamenstelling en de zoogdieren betreft, is de biodiversiteit waargenomen in de FSC-gecertificeerde bossen zelfs vergelijkbaar tot groter in vergelijking met het primaire bos.

Hogere koolstofopslag

De studie vond ook een duidelijk verschil wat de koolstofopslag in het bos betreft. In het FSC gecertificeerde Deramakot, werd de gemiddelde koolstofopslag in de vegetatie geschat op 156 ton per hectare, terwijl dit in de aangrenzende bossen onder traditioneel beheer slechts 123 ton per hectare bleek te zijn. Het verschil van 33 ton per hectare is significant, zeker in de huidige context van de strijd tegen klimaatopwarming. Verder onderzoek zeker wenselijk Vanzelfsprekend zijn de resultaten van dit onderzoek nog onvolledig, bijvoorbeeld omdat niet alle soortengroepen bekeken zijn.

Verder onderzoek is dus zeker wenselijk.

Toch toont dit onderzoek aan dat FSC-boscertificering in Maleisië een duidelijk verschil kan maken op vlak van biodiversiteit, alsook op vlak van koolstofopslag.

Meer informatie:

  • article Co-Benefits of Sustainable Forest Management in Biodiversity Conservation and Carbon Sequestration (Imai et all, 2009)