sylva nova Duras FM for ecosystem
Sylva Nova

Binnen het FSC-groepscertificaat van Sylva Nova is men begonnen aan een nieuw avontuur. Recent werd immers gestart met een proefproject rond de valorisatie van de positieve impact van het FSC-gecertificeerde bosbeheer op vlak van welbepaalde ecosysteemdiensten. Twee van de leden van het groepscertificaat zijn hierbij betrokken.

Dit project is gebaseerd op een FSC-certificeringsprocedure voor ecosysteemdiensten, die sinds 2018 bestaat. Deze procedure is opgesplitst in 7 gedetailleerde stappen die gericht zijn op het beschrijven van de beoogde ecosysteemdiensten. Hierbij worden de referentiewaarde op het tijdstip T0 becijferd, alsook de behaalde of te behalen streefdoelen, en wordt ook beschreven hoe de monitoring gebeurt, zowel qua methodologie als de indicatoren. Met deze procedure biedt het FSC-systeem aan bosbeheerders een extra middel om de inspanningen van het uitgevoerde bosbeheer en hun positief effect op diverse ecosysteemdiensten te valoriseren.

Het eerste bos waarop het project onder leiding van Sylva Nova zich richt, strekt zich uit over een bos van iets meer dan 150 hectare in Duras (Limburg), terwijl het tweede bosgebied - van zo'n 35 hectare - gelegen is langs de Julienne-vijvers in Argenteau (Visé). De ecosysteemdiensten die in het kader van dit proefproject in rekening gebracht worden, zijn enerzijds 'koolstofopslag' en 'behoud van de biodiversiteit' voor de beide bosgebieden, terwijl voor het bos in Argenteau ook 'recreatieve diensten' worden toegevoegd.

De eerste acties ondernomen door Sylva Nova bestonden uit het verzamelen van de nodige terreingegevens om zo de referentiesituatie in T0 te definiëren. Deze vormt het startpunt voor het kwantificeren van de toegevoegde waarde gerealiseerd door het gevoerde bosbeheer op vlak van de geselecteerde ecosysteemdiensten.

sylva nova Duras FM for ES visite D'ieteren (c) SylvaNova

'Wat de kwantificering van koolstofvastlegging en -opslag betreft, verfijnen we momenteel een analysemethodologie die gebaseerd is op zowel satellietbeelden als veldonderzoeken', legt Pierre Hermans, CEO van Sylva Nova, uit. 'Het kwantificeren van koolstofvastlegging en -opslag in de context van herbebossingsprojecten is een vrij gebruikelijke aanpak en vaak eenvoudig te modelleren. Deze oefening doen voor bestaande bosbestanden - zeker bij diverse en ongelijkjarige bossen zoals hier - is veel complexer.'

Aan de innovatieve kant voegde we ook een beetje educatie toe: 'We boden onze partner die dit project ondersteunt aan om mee het veld in te gaan voor de diagnose van de Potentiële Biodiversiteitsindex'', legt Mélanie Noan (projectmanager Sylva Nova) uit en voegt eraan toe: 'Uitgerust met hun checklist volgden onze gasten voor die dag met onze steun een vooraf gedefinieerd traject, wat een leuke manier is om hen bewust te maken van de biodiversiteit in het bos, en de complexe interactie tussen habitats en soorten.'

Voor Pierre Hermans lijdt het geen twijfel dat FSC-certificering een belangrijke rol speelt en geloofwaardigheid toevoegt aan de aanpak: 'FSC-certificering heeft ons naar dit soort aanpak geleid, een aanpak die steeds meer partners aanspreekt. Het ondergaan van een externe FSC-audit verleent duidelijk geloofwaardigheid aan onze werkwijze naar onze partners toe, die op hun beurt op een betrouwbare, gefundeerde manier kunnen communiceren over de omvang en impact van hun financiële steun.'

Met dit project is Sylva Nova opnieuw een ​​pionier op het gebied van het bevorderen van duurzaam bosbeheer voor particuliere eigenaren. Wordt vervolgd alvast ...