Uw FSC certificaat in 4 stappen

Het behalen van een FSC Chain of Custody certificaat kan samengevat worrden in de onderstaande stappen:

  • Voorbereiding
  • Kies uw certificeerder of groepsmanager
  • De initiële audit
  • Verdere opvolging en actief gebruik
Promotional materials for CoC certificate holders

Voorbereiding

Voorafgaand aan het behalen van een FSC Chain of Custody certificaat is het uiteraard goed u te informeren over de mogelijkheden en vereisten. Welk type certificaat past het best bij uw bedrijf? Hoe bereiden we ons voor? Zelfstudie, advies of een opleiding volgen, of schakelen we externe hulp in?

Kies uw certificeerder of groepsmanager

Neem contact op met één of meerdere mogelijke dienstverleners, vergelijk hen waar wenselijk en maak een keuze met wie u in zee gaat.

De initiële audit

Bij de eerste audit wordt uw bedrijf grondig doorgelicht, waarbij bekeken wordt of uw werkwijze in overeenstemming is met de vereisten rond certificering. Bij groepscertificering bestaat dit eerder uit een grondige opleiding, met de nodige opvolging nadien. Eventuele verbeterpunten of tekortkomingen zullen worden opgelijst, waarbij er een tijdskader is om deze op te lossen. Vanzelfsprekend kunnen grote tekortkomingen - die niet tijdig opgelost raken - de uitreiking van uw certificaat verhinderen. Wanneer de initiële audit aantoont dat uw bedrijf correct te werk gaat, ontvangt uw bedrijf haar bedrijfseigen Chain of Custody certificaat. U kan vanaf dan formeel FSC-gecertificeerde producten aanbieden aan uw klanten.

Verdere opvolging en actief gebruik

U zal minstens jaarlijks een opvolgingsaudit ondergaan, waarbij telkens zal worden nagegaan of alles correct verloopt. Eventuele verbeterpunten of tekortkomingen zullen worden opgelijst, waarbij er een tijdskader is om deze op te lossen. Vanzelfsprekend kunnen grote tekortkomingen - die niet tijdig opgelost raken - resulteren in een schorsing of intrekking van uw certificaat. Om van uw certificering een succes te maken, heeft u zelf ook deels de sleutel in handen: zorg voor een goed intern draagvlak, promoot (pro)actief uw FSC-gecertificeerd aanbod en communiceer met uw klanten via de diverse kanalen die tot uw beschikking staan.

FSC certificeerders, groepsmanagers en consultants.pdf
PDF, Size: 395.58KB