FSC Internationaal is diep bezorgd over de agressieve invasie van Oekraïne door Rusland en is solidair met alle slachtoffers van dit geweld.

Met volledige toewijding aan de missie en normen van FSC, en na een grondige analyse van de mogelijke impact van de intrekking van de FSC-certificering, heeft de internationale raad van bestuur van FSC ermee ingestemd om alle handelscertificaten in Rusland en Wit-Rusland op te schorten, inclusief de handel in zogenaamd 'controlled wood' (2) uit deze twee landen. Dit betekent dat hout en andere bosproducten uit Rusland en Wit-Rusland wereldwijd niet gebruikt kunnen worden in FSC-producten of verkocht kunnen worden als FSC-gecertificeerd zolang het gewapende conflict voortduurt (3).

“Onze gedachten gaan uit naar alle Oekraïners, en we delen hun hoop op de terugkeer van vrede. We betuigen ook onze sympathie voor die mensen in Wit-Rusland en Rusland die deze oorlog niet willen”, zegt FSC-directeur-generaal Kim Carstensen.

Om de bossen in Rusland te blijven beschermen laat FSC Internationaal het toe dat gecertificeerde bosbeheerders hun boscertificering in stand kunnen houden, weliswaar zonder de mogelijkheid om FSC-gecertificeerd hout te verhandelen.

Kim Carstensen legt uit: 'We moeten optreden tegen agressie; tegelijkertijd moeten we onze missie om bossen te beschermen waarmaken. Wij zijn van mening dat het stoppen van alle handel in FSC-gecertificeerde en gecontroleerde materialen en het tegelijkertijd behouden van de mogelijkheid om bossen te beheren volgens de FSC-standaarden, aan beide behoeften voldoet.”

FSC Internationaal zal de situatie nauwlettend blijven volgen en is bereid aanvullende maatregelen te nemen om de integriteit van haar systeem te beschermen.

Meer informatie

  • originele Engelstalige bericht van FSC Internationaal, eerdere communicatie en alle updates sindsdien kan u hier vinden.
  • Een meer algemeen FAQ-document werd gepubliceerd, waarvan u steeds de laatste versie hier kan terugvinden.
  • Een FAQ document met meer technische vragen (vooral relevant voor certificaathouders die sourcen uit die regio) kan onderaan deze pagina gevonden worden.

Voetnoten:

(1) Op 4 maart 2022 kondigde ASI een beslissing aan om Wit-Rusland uit de geografische scope van (alle) voor FSC-certificering erkende certificeringsinstellingen te halen, op basis van de niet-naleving van de fundamentele arbeidsvereisten in het land en de mogelijke risico's voor de veiligheid van mensen betrokken bij audits. Deze beëindiging was gebaseerd op een onderzoek dat voorafging aan de Russische inval in Oekraïne.

(2) Bepaalde FSC-gecertificeerde 'samengestelde' producten kunnen een mengeling zijn van FSC-gecertificeerde inputs, gerecycleerd materiaal en/of zogenaamd 'FSC controlled wood' materiaal. FSC Controlled Wood (CW) materialen moeten voldoen aan minimale vereisten op vlak van herkomst. Voor meer informatie hierover kan u hier terecht.

(3) Dit besluit treedt in werking binnen 30 dagen na de publicatie van de herziene risicobeoordelingen van gecontroleerd hout voor Rusland en Wit Rusland. Deze worden later vandaag gepubliceerd en daarom moet de implementatie uiterlijk op 8 april 2022 plaatsvinden.