Samengestelde FSC-producten

FSC-gecertificeerde bedrijven kunnen onder welbepaalde omstandigheden verschillende inputs combineren tot een 'samengesteld gecertificeerd product'.

Het kan hierbij gaan over de combinatie van verschillende FSC-gecertificeerde inputs tot één nieuw product. Hiernaast zijn er ook mogelijkheden die deels niet-gecertificeerde inputs toelaten. In dit laatste geval moeten die ofwel over gerecycleerde materialen gaan, of over materiaal met minimale herkomstgaranties, het zogenaamde 'controlled wood'.

wood chips
Diagram inputs and FSC labels

 

Menging van FSC-gecertificeerde en niet-gecertificeerde inputs

In bepaalde productieprocessen of bij bepaalde samengestelde producten is het soms niet mogelijk om enkel met FSC-gecertificeerde inputs te werken. Redenen hiervoor kunnen divers zijn. Misschien zijn sommige inputs niet of nauwelijks beschikbaar met een FSC-keurmerk, of mogelijk is de beschikbaarheid van FSC-gecertificeerde grondstoffen eerder laag en/of sterk schommelend.

In het FSC-systeem zijn er twee manieren waarbij onder strikt bepaalde voorwaarden een mengeling van FSC-gecertificeerde inputs met niet-gecertificeerde inputs mogeijk is. Deze twee methodes zijn de volgende:

  • Het 'percentagesysteem' laat producenten toe om hun producten met een 'FSC mix' label/claim te verkopen wanneer minstens 70% van de inputs uit FSC-gecertificeerd (of gerecycleerd) materiaal bestaan. Producten uit een dergelijk systeem dragen een 'FSC mix' label en worden op de factuur aangegeven als 'FSC mix 70%'.
  • Bij toepassing van een 'creditsysteem' bepaalt het aandeel FSC-gecerificeerde (en gerecycleerde) inputs het aandeel van de geproduceerde output die met FSC mix label/claim verkocht mag worden. Een deel van de productie mag dus een FSC mix label dragen, waarbij de verkoopsfactuur 'FSC mix credit material' vermeldt. Het andere deel van de productie mag uiteraard niet als gecertificeerd verkocht worden.

Belangrijk te vermelden is dat alle niet-gecerticeerder (virgin) inputs in zo'n productieproces moeten voldoen aan de vereisten van 'FSC controlled wood'.

Controlled wood: virgin material met minimale herkomstgaranties

Alle inputs in 'samengestelde' FSC-gecertificeerde producten moeten minstens voldoen aan de vereisten rond 'Controlled wood', die eigenlijk een set van minimale herkomstgaranties voorschrijven. Deze aanpak moet garanderen dat het materiaal niet afkomstig is uit de volgende ongewenste bronnen:

  • Illegale houtkap
  • Houtkap waarbij traditionele en/of burgerrechten zijn geschonden
  • Houtkap uit bosgebieden met een hoge beschermingswaarde die worden bedreigd door de beheersactiviteiten
  • Houtkap uit bosgebieden die worden omgezet in plantages of ander niet-bos gebruik (conversie)
  • Hout uit bossen waarbij genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant.

De bepaling of materiaal aan de definitie van 'Controlled wood' voldoet wordt binnen het FSC-systeem geregeld door specifieke normen, waarvan de naleving ook op onafhankelijke wijze geaudit wordt. Voor meer informatie kan u hier terecht.