FSC en de EUDR: intro

Als één van de strengste keurmerken voor bosproducten is het FSC-systeem in sterke mate afgestemd op de vereisten van de EUDR, waardoor het bedrijven kan helpen bij de naleving.

Small FSC label with finger pointing at it
FSC Germany

FSC-certificering en de EUDR

De doelstellingen van de EUDR zijn volledig complementair met de missie van FSC. Onze organisatie is, onder andere als lid van het multi-stakeholder platform van de Europese Commissie voor de EUDR, steeds actief betrokken geweest bij de totstandkoming van EUDR.

Formele rol van certificeringsystemen onder de EUDR?

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel vrijwillige certificering kan helpen om te voldoen aan de due diligence-eisen, het behalen van een certificering bedrijven niet automatisch vrijstelt van hun EUDR-plichten (voor de handel in gecertificeerde producten). Een bedrijf blijft de verantwoordelijkheid rond de correcte naleving dragen, maar kan hierbij uiteraard wel gebruik maken van certificeringssystemen zoals FSC.

Robuuste certificering kan een bedrijf dus zeker helpen om aan de EUDR-vereisten te voldoen. Als een van de strengste keurmerken voor bosproducten is het FSC-systeem reeds in sterke mate afgestemd op de wettigheids- en duurzaamheidsvereisten van de EUDR, waardoor het bedrijven kan helpen bij het beoordelen en minimaliseren van eventuele risico in kader van de EUDR-vereisten.

Dankzij betrokkenheid bij de EU-houtverordening (EUTR) – die werd gebruikt om de EUDR op te bouwen – heeft FSC meer dan 10 jaar ervaring opgedaan met het concept van due diligence en heeft het bedrijven en bevoegde autoriteiten van de EU ondersteund bij het bestrijden van illegale houtkap en ontbossing in heel Europa en mondiaal. In kader van de EUDR maakt waar nodig FSC verder werk van haar systeem en tools, zodat bedrijven hier volop gebruik van kunnen maken in hun EUDR-DDS.

FSC EUDR Aligned: een set van tools en oplossingen voor uw EUDR-naleving

FSC blijft zijn systeem versterken, zodat actoren in de hele toeleveringsketen kunnen voldoen aan alle aspecten van EUDR en andere relevante bosbouwwetgeving in Europa en de rest van de wereld. FSC leidt systemische veranderingen en ontwikkelt nieuwe technologieën om bedrijven te helpen aan de EUDR-vereisten te voldoen.