Forest road in Walloon forest
Vresse sur Semois

Het rapport van de onafhankelijke certificeringsintstelling werd recent officieel gepubliceerd. Deze gezamenlijke demarche van de twee lokale besturen is meteen ook een primeur, daar het de eerste publieke bossen zijn in Wallonïe die zo’n FSC-boscertificering behaald hebben.

De gemeentelijke bossen van de twee gemeenten zijn gezamenlijk goed voor ruim 10.000 ha bos. De beslissing om een FSC-certificering na te streven kwam van de gemeenten zelf, en werd deels ingegeven door de vraag vanuit houtkopers. Het dagelijkse beheer van deze bossen gebeurt door het Département de la Nature et des Forêts (DNF), de bosadministratie van de Waalse overheid.

Tijdens de initiële audit werd het bosbeheersplan geanalyseerd en in de praktijk afgetoetst, waarbij onder andere bijzondere aandacht ging naar zones met een hogere beschermingswaarde, de diverse types van bosgebruikers en de producten en diensten de bossen leveren. De conclusie van het auditrapport geven aan dat het bosbeheer zowel qua planning als uitvoering beantwoord aan de FSC-vereisten voor verantwoord bosbeheer. Via een jaarlijkse audit zal dit in de toekomst verder geverifieerd worden.

‘Het is altijd fijn om een bevestiging te ontvangen van een externe organisatie over de manier waarop we deze bossen beheren’, getuigt Dhr. Adant (chef de cantonnement de Bièvre).

Aanbod FSC-gecertificeerd hout voor vraag van lokale verwerkers

Nu deze bossen hun FSC-certificaat behaald hebben, kan het hout wat geoogst wordt ook met het FSC-keurmerk verkocht worden. ‘De vraag vanuit verschillende houtkopers uit de regio – zowel in België als het noorden van Frankrijk – lag aan de basis van de inspanningen van de twee gemeenten’, getuigt Dhr Poncelet (verantwoordelijk voor het ‘Agence de Développement Local de Bièvre’). ‘De houtmarkt is zeker geen stabiel gegeven, maar we zin ervan overtuigd dat het hout dankzij het FSC-keurmerk nog een meerwaarde zal hebben in de toekomstige houtverkopen’.

‘We zijn heel verheugd met dit nieuws’, zegt alvast Dhr. Meurisse (aankoopverantwoordelijke Burgo Ardennes), ‘en we hopen dat dit een begin is voor een verdere toename van het aanbod FSC-gecertificeerd hout in Wallonië’. ‘Als FSC-gecertificeerd bedrijf hebben we zeker nood aan meer lokaal beschikbaar FSC-gecertificeerd hout, om aan de sterke vraag van onze klanten te voldoen. Het zou dan ook fantastisch zijn mochten nog andere publieke bossen dit voorbeeld volgen, aangezien het huidige aanbod voor onze noden nog ruim onvoldoende is.’

Meteen ook forse toename oppervlakte FSC-gecertificeerd bos in België

Met deze eerste FSC-gecertificeerde publieke bossen in Wallonië, neemt de totale oppervlakte FSC-gecertificeerd bos in België ook een grote sprong vooruit. Hoewel er al enige jaren FSC-gecertificeerde private bossen zijn in Wallonië, lag – en ligt – het zwaartepunt qua FSC-gecertificeerde bosoppervlakte steeds in Vlaanderen, waar samen zo’n 28.000 ha FSC-gecertificeerd bos is (zowel van overheden, openbare besturen als particuliere eigenaars). Samen met de FSC-gecertificeerde bosoppervlakte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er nu een kleine 40.000 ha FSC-gecertificeerd bos in België.

 

Verschenen in de media :

  • Bièvre et Vresse, premières communes wallonnes certifiées FSC - article & vidéo Matelé 07/04/2022