FSC General Assembly 2021-2022 Group Photo
FSC International

De General Assembly (GA - Algemene Vergadering) van FSC International is dé democratische hoogmis van de internationale organisatie, en wordt normaliter om de 3 jaar georganiseerd. De GA brengt honderden FSC-leden en andere deelnemers samen gaande van bosbeheerders, inheemse volkeren, milieuactivisten, bedrijven en andere actoren om hun ervaringen te delen, te discussiëren, in dialoog te gaan en vooral te stemmen over beslissingen die de toekomst van FSC en bossen beïnvloeden.

De kern van de GA is de ledenvergadering, die het unieke, democratisch gebalanceerde bestuurssysteem van FSC in actie benadrukte. FSC-leden van alle drie de kamers (Sociaal, Economisch en Milieu) gebruiken hun stemrecht om te bepalen welke moties - voorstellen voor nieuwe werkgebieden of verbeteringen aan het FSC-systeem - al dan niet worden aangenomen om zo de toekomstige richting van FSC te bepalen.

voting at FSC GA 2022 (c) FSC INT
FSC International

Resultaten van de stemming

Voor de GA in Bali werden - nadat een jaar eerder een online GA plaatshad - een 45-tal moties ingediend, waarvan er een 30-tal gestemd werden. De helft werd aanvaard, de andere helft niet. De andere moties die niet gestemd werden kregen een lagere prioriteit, en kunnen in de nabije toekomst mogelijk nog via een digitale stemprocedure voorgelegd worden.

Voor een volledig overzicht van alle aanvaarde en niet-aanvaarde moties kan u terecht op deze pagina. De allerbelangrijkste moties worden hieronder toegelicht.

African rainforest CIB
CIB

IFLs & conversie

Een van de meest besproken onderwerpen op deze GA was de kwestie van IFLs (Intact Forest Landscapes), en hoe FSC-boscertificering hiermee omgaat. Eerdere GAs legden de lat rond de bescherming van deze IFLs hoog, maar gingen ook voorbij aan de complexiteit en realiteit in de praktijk, die bovendien nog sterk kan verschillen tussen regio's onderling. Na dagen van dialoog, discussie en onderhandling werd Motie 23 aangenomen. Deze motie moet ervoor zorgen dat het FSC-beleid rond IFLs meer rekening houdt met een landschapbenadering én de realiteiten op het terrein, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor lokale expertise en regionale werkgroepen. Belangrijk in deze is ook de erkenning dat FSC-bosbeheer juist kan bijdragen in het behoud van de intactheid van dergelijke bosgebieden.

Een ander 'hot topic' ging over de herziening van het conversiebeleid, waarbij Motie 37 en Motie 45 goedgekeurd werden. Van oudsher hanteert FSC de regel dat plantages die tot stand kwamen door ontbossing van natuurlijk bos na november 1994 per definitie niet in aanmerking komen voor FSC-certificering. In bepaalde regio's, waaronder Indonesië bijvoorbeeld, zorgt deze regel er echter voor dat bosbouwbedrijven geen stimulans hebben om de schade uit het verleden op ecologische en/of sociaal vlak te herstellen, bijvoorbeeld door het herstel van het natuurlijk bos of de compensatie van schade aan de lokale bevolking. Tijdens de FSC GA in 2017 werd een motie aangenomen om werk te maken van een alternatief beleid, die mits strikte vereisten naar herstel, alsnog mogelijkheden voor FSC-boscertificering mogelijk moest maken. De moties die nu aanvaard werden integreren dit beleid in de werking van FSC, en scherpen de vereisten naar deze herstelmogelijkheden - zowel qua natuurherstel als op vlak van sociale rechten - aan.

open ruimte met water 4 Bulskampveld (c) FSC Belgium
FSC Belgium

FSC Ecosystem Services

Ook rond de 'FSC Ecosystem Services' procedures werden een aantal moties aangenomen. Zo heeft Motie 49 een tweeledig doel: de ontwikkeling van FSC-ecosysteemdiensten voor bosbouwers vereenvoudigen en tegelijkertijd werk maken van een beter systeem rond het formuleren van claims (waaronder claims rond "koolstofneutraliteit") en de naleving van het Vermijd-Verminderen-Compenseren-drieluik voor potentiële projectfinancierders.

De aanvaarding van Motie 53 zorgt dan weer voor een betere integratie van de culturele context en (ecologische en andere) kennis van inheemse bevolkingsgroepen binnen het kader van de ecosysteemdiensten.

Naast bovenstaande moties werden er ook een aantal moties aangenomen die vooral te maken hebben met de werking van de organisatie, zowel op vlak van de dagelijkse werking (bvb communicatiebeleid, werking ASI, ...) als op bestuurlijk vlak (oa herziening van het 'motion process'). Belangrijk hierbij ook te melden dat vanaf deze FSC GA het Frans als derde officiële taal - naast Engels en Spaans - gehanteerd zal worden.

 

  • Voor een volledig overzicht van alle gestemde moties, kan u hier terecht.
  • Een Engelstalig nieuwsbericht over de resultanten van de FSC GA kan u hier vinden.