Met een nieuw ontwikkelingsplan dat in 2019 is beoordeeld en unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, steekt de gemeente Habay haar ambities om van haar bossen een aanwinst te maken voor de samenleving, niet onder stoelen of banken. Een tijd geleden nam de gemeente het besluit om een FSC-certificering voor haar bossen na te streven. Personeelsgebrek binnen het kantonnement zorgde even voor een vertraging, maar na een aanwerving in het voorjaar van 2023 kwam het project toch op gang.

Afgelopen december verwelkomde de gemeente een FSC-auditor die op het terrein kwam voor een zogenaamde ‘pre-assesment audit’, die nodig is voor grotere bosgebieden en/of wanneer er specifieke beschermingszones aanwezig zijn. Doel van zo'n audit is om reeds in te gaan op de normatieve vereisten rond FSC-boscertificering, en eventuele aandachtspunten, uitdagingen of tekortkomingen te identificeren die nadien aangepakt kunnen worden in de aanloop naar de eigenlijke eerste audit. Tijdens deze pre-audit ging de aandacht naar zowel het organisatorische, administratieve als operationele niveau, waarbij men uiteraard ook te velde ging. Er werd hierbij onder andere gekeken naar de bosbeheersactiviteiten die toegepast worden, de soortenkeuze en de planning van de houtoogst, maar ook bijvoorbeeld het recreatieve bosgebruik en tal van andere aspecten kwamen aan bod.

In een gesprek met de auditor gaf de voor bossen bevoegde Schepen Dhr Barthélemy uitleg rond de motivatie van de gemeente om een FSC-certificaat na te streven, wat voor hem een onderdeel is van hun langetermijnvisie voor het beheer van hun bossen, waarbij het FSC-keurmerk een toegevoegde waarde kan bieden op het gebied van herkenning, dialoog en communicatie.

Aan het einde van deze dag heeft de auditor een reeks acties op een rij gezet die moeten worden uitgevoerd om de gemeente in staat te stellen zich volledig aan te passen aan de eisen van de FSC-standaard, ter voorbereiding op de toelatingsaudit voor de FSC-certificering, gepland voor 2024. Volgens de auditor waren de constructieve sfeer waarin dit vooronderzoek plaatsvond en de geest van samenwerking tussen de verschillende diensten opmerkelijk, evenals de belangstelling die de beheerder toonde voor dit gemeentelijk initiatief. Deze aanpak zou er dus toe kunnen leiden dat de gemeente Habay zich binnenkort vervoegt in het voorlopig nog selecte clubje van Waalse gemeenten met FSC-gecertificeerde bossen.