De Forest Stewardship Council (FSC)-certificering is al meer dan 25 jaar een essentieel onderdeel van duurzaam bosbeheer in Polen. Tot voor kort was ongeveer tweederde van het totale bosgebied van 9,2 miljoen hectare in het land FSC-gecertificeerd. In 2023 nam het Poolse staatsbosbeheer spijtig genoeg de beslissing om de FSC-certificering in hun verschillende regio's stop te zetten. Dit verlies vertegenwoordigde een oppervlakte van ongeveer 5,6 miljoen hectare, naast het verlies aan concurrentievermogen van Poolse houtproducten als gevolg van de afname van het aanbod van FSC-gecertificeerd hout.

FSC Internationaal is blijven inzitten op een constructieve dialoog met de Poolse overheid en bosadministratie, wat recent geleid heeft tot een vernieuwde dialoog en doorbraak met een routekaart naar een door beide partijen gewenste oplossing. De bijeenkomst op 29 februari 2024, werd bijgewoond door Mikołaj Dorozala, vice-minister van Klimaat en Milieu, Jerzy Fijas, adjunct-directeur-generaal van State Forests, en Kim Carstensen, directeur-generaal van FSC International. “Ik ben erg blij dat we deze bijeenkomst op zo’n korte termijn hebben kunnen organiseren”, aldus minister Mikolaj Dorozala. “Dit is in lijn met het overheidsbeleid op het gebied van duurzaam bosbeheer dat de natuurlijke en sociale functies van het bos versterkt en tegelijkertijd de concurrentiekracht van de Poolse houtsector vergroot.”

Het werk aan de herziening van de nationale norm nadert zijn voltooiing. De definitieve versie wordt waarschijnlijk in mei van dit jaar gepubliceerd. Na een overgangsperiode zal de nieuwe standaard op zijn vroegst in december 2025 de huidige vervangen. De standaard, en vooral die elementen ervan waartegen de meeste opmerkingen werden gemaakt, was het onderwerp van een presentatie door FSC Polen. FSC-vertegenwoordigers rapporteerden ook over de modernisering van risicobeoordelingsinstrumenten in de context van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Ook de bepalingen van de licentieovereenkomst, die de basis vormt voor het gebruik van het FSC-handelsmerk, werden besproken, waaronder die over FSC-inspecties van gecertificeerde entiteiten, de publicatie van auditrapporten en de eenzijdige implementatie van enkele wijzigingen in de overeenkomst.

Meeting Polish state forest & FSC international

“We laten het verleden achter ons en starten een nieuwe dialoog over certificering. Ik verzeker u van onze openheid voor discussies. We voeren ze uit met alle belanghebbenden in het bosbeheer. We besteden veel aandacht aan de stemmen van al onze partners die de verwachting wekken dat Staatsbosbeheer het FSC-label moet gebruiken. Openheid en transparantie zijn de prioriteiten van de huidige leiding van Staatsbosbeheer”, zegt directeur Jerzy Fijas.

Momenteel zijn vier van de zeventien regionale directoraten van de Staatsbossen (RDSF) – Katowice, Szczecin, Szczecinek en Zielona Góra – in het bezit van FSC-certificaten voor verantwoord bosbeheer. De eerste twee hebben gebruik gemaakt van de afwijking en zijn bezig met audits met de bedoeling het FSC-certificaat te blijven gebruiken. Indien de audit succesvol is, krijgen de twee RDSF’s daartoe tot eind augustus de gelegenheid.

“De bijeenkomst demonstreerde de sterke inzet van Staatsbosbeheer voor duurzaam bosbeheer en de openheid voor samenwerking. Ik geloof dat er een solide basis ligt om de FSC-certificering in de Poolse bossen voort te zetten, en na de bijeenkomst heb ik er vertrouwen in dat we samen snel de gewenste resultaten kunnen bereiken. Van onze kant verzekeren wij onze volledige inzet voor verdere gesprekken”, zegt directeur Kim Carstensen.

De bijeenkomst werd afgesloten met de oprichting van een taskforce, die ondertussen al begonnen is met het werken aan gedetailleerde oplossingen gericht op het herstellen van de FSC-certificering op landelijke schaal. De eerste stap is het zoeken naar herstel van het certificaat voor de RDSF in Bialystok, waarmee wordt voldaan aan de verwachtingen van de houtindustrie, lokale overheden en milieu- en sociale organisaties in de regio.