forest indonesia

De goedkeuring van deze wet is een belangrijke overwinning voor de ruim 200 maatschappelijke organisaties die samenwerken onder de vlag van de #Together4Forests-campagne, geleid door WWF EU, om te pleiten voor een krachtige EU-wet tegen ontbossing.

De EUDR is een game changer, en is meer dan welkom in de strijd tegen ontbossing en het verlies aan biodiversiteit" zegt Kim Carstensen, (directeur-generaal FSC International), "en we kijken er naar uit om de effectieve implementatie van deze innovatieve verordening te ondersteunen via ons bestaande certificeringsprogramma, en om nieuwe bosoplossingen te ontwikkelen die bedrijven in de praktijk kunnen gebruiken.”

FSC heeft dit initiatief vanaf het begin ondersteund, in samenwerking met EU-beleidsmakers, wetenschappers, boseigenaren, inheemse leiders en vooruitstrevende bedrijven", voegt Matteo Mascolo (EU Affairs Manager bij FSC International) toe. "We zijn blij dat de EU-instellingen het eens zijn over een definitieve tekst. Effectieve handhaving zal van cruciaal belang zijn, en FSC is klaar om op de markt gebaseerde instrumenten aan te reiken om regelgevende benaderingen aan te vullen en mogelijk te maken.

Wat wij ondersteunen

Deze verordening is de eerste in zijn soort, omdat de nieuwe regels verder gaan dan wettelijke vereisten (in herkomstlanden) en ook betrekking hebben op duurzaamheid. Om op de EU-markt te worden gebracht, moeten producten niet alleen legaal zijn, volgens de normen van het producerende land, maar ook vrij van ontbossing en aantasting.

Bovendien brengt deze verordening de vereisten rond traceerbaarheid naar een heel nieuw niveau. "FSC ondersteunt de traceerbaarheid van claims, en via partnerschappen voeren we pilots uit om beter te begrijpen hoe wetenschap en technologie, waaronder Wood ID, blockchain en satellietbeelden, het best ondersteuning kunnen bieden op vlak van de geo-lokalisatie van bosproducten." zegt Marc Jessel (Chief System Integrity Officer FSC International). "We verwelkomen samenwerking met EU-beleidsmakers en nationale bevoegde autoriteiten om onze traceerbaarheidsoplossingen af ​​te stemmen op de toekomstige EUDR-vereisten.”

De verordening heeft betrekking op een breed scala aan producten, waaronder soja, palmolie, rundvlees en koffie, naast houtproducten en rubber. Het toevoegen van rubber aan het toepassingsgebied van de verordening was een belangrijke strategische overwinning voor het 'Global Platform for Sustainable Natural Rubber ' waar FSC deel van uitmaakt.

children in african village

Ook ruimte voor verbetering

FSC International betreurt wel dat het toepassingsgebied van de verordening niet uitgebreid is tot andere ecosystemen zoals savannes. Ook deze habitats zijn immers belangrijke koolstofopslagplaatsen en voorzien in het levensonderhoud van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen. Bovendien is het gebrek aan duidelijke erkenning van inheemse volkeren en lokale gemeenschapsrechten ook een spijtige zaak.

"Inheemse volkeren zijn de beste beheerders van bossen", zegt Francisco Souza (algemeen directeur van de FSC Indigenous Foundation). “Zonder duidelijke verwijzing naar relevante internationale verdragen kunnen bepaalde rechten van inheemse volkeren niet naar behoren worden beschermd onder de EU-wetgeving. FSC ondersteunt het handhaven van de rechten van inheemse volkeren via robuuste Free Prior Informed Consent (FPIC)-vereisten.”

What's next?

Het Europees Parlement en de Raad moeten de overeenkomst nog formeel goedkeuren. De nieuwe verordening treedt dan in werking 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU. Sommige artikelen zijn 18 maanden later van toepassing.

Dit is nog maar het begin van een gelijk speelveld rond de diverse producten in de scope van deze wetgeving" zegt Anand Punja (Chief Engagement and Partnership Officer FSC International). "Hoewel we nu een sterke regelgevende basis hebben om ontbossing tegen te gaan, wordt het tijd dat alle actoren hun praktijken intensiveren. Om te voorkomen dat illegale producten op de EU-markt terechtkomen, zal het ook belangrijk zijn om bospartnerschappen met producerende landen aan te gaan en in stand te houden. Bij FSC geloven we dat verplichte en vrijwillige acties elkaar wederzijds ondersteunen – en hand in hand kunnen werken om te zorgen voor duurzame en veerkrachtige bossen, in Europa en wereldwijd.”

Aankomende FSC-initiatieven over dit onderwerp:

  • Webinar over de rol van FSC in de EUDR, verwacht in maart 2023. Registreer hier uw interesse.
  • Evenement over de geolocatievereiste in de EUDR met een specifieke focus op de houtsector, Brussel, waarschijnlijk 26-27 april 2023. Registreer hier uw interesse.