remise certificat FSC Bievre et Vresse © Etienne Wanlin
Etienne Wanlin

De gemeenten Bièvre en Vresse-sur-Semois ontvingen eind maart officieel hun FSC-boscertificaat, nadat een FSC-audit enkele maanden eerder geresulteerd had in een positieve beslissing tot het uitreiken van het certificaat. Dankzij de FSC-certificering hebben deze twee gemeenten nu de mogelijkheid om hun hout ook onder het FSC-label te promoten, en zo in te spelen op de sterke vraag naar FSC-gecertificeerd hout vanuit lokale en regionale houtverwerkende bedrijven.

Op 22 april 2022 had al meteen een eerste openbare houtverkoop plaats, waar dus voor het eerst FSC-gecertificeerd hout uit Waalse openbare bossen kon worden aangeboden. Het is duidelijk dat van de loten die te koop werden aangeboden, sommigen bijzonder goed verkocht werden. Natuurlijk is het in dit stadium nog moeilijk om in te schatten in welke mate het FSC-keurmerk een toegevoegde waarde geeft, maar duidelijk is wel dat er onder de kopers alvast verschillende FSC-gecertificeerde bedrijven te vinden zijn.

De houtverkoop was ook het moment voor een symbolische overhandiging van het FSC-certificaat - uiteraard in een kader van FSC-gecertificeerd hout - aan de gemeenten Bièvre en Vresse-sur-Semois in aanwezigheid van hun vertegenwoordigers, de Lokale Ontwikkelingsmaatschappij van Bièvre en de boswachters van het Departement Natuur en Bossen.