Discussion sur les choix posés sur une parcelle où deux coupes successives d’épicéas de 50ares ont été menées et où la régénération naturelle commence à s’exprimer
FSC Belgium

Beide gemeenten hebben formeel elk een 'individueel' FSC-certificaat voor hun bosbeheer behaald, na de initiële audits van vorig kalenderjaar, waarmee hun certificering van start ging. Recent (oktober 2022) had de eerste jaarlijkse follow-up audit plaats, die als doel heeft om de geldigheid van het lopende certificaat te herbevestigen. Hierbij wordt ook gekeken naar de geïdentificeerde non-conformiteiten van de vorige audit, waarvoor in tussentijd een oplossing gevonden moet zijn.

Met goedkeuring van de betrokken partijen kon Stephan Justin (Projectcoördinator FSC België) als waarnemer mee op audit. “Aanwezig zijn bij een terreinaudit is voor ons altijd een unieke kans om mee in de praktijk te duiken, en te kijken hoe de FSC-norm in en aan de praktijk afgetoetst wordt" legt Stéphan Justin uit. "Het is bovendien ook nuttig om de praktische aspecten rond de implementatie van de FSC-vereisten zelf te kunnen vaststellen, ook om te zien waar verduidelijking of verbetering in de toekomst nodig zou zijn".

Arrêt dans une zone humide d’intérêt biologique et discussion sur les mesures prises
FSC Belgium

Tijdens zo'n jaarlijkse follow-up audit komen niet noodzakelijk alle elementen van de FSC-norm telkenmale terug aanbod, maar kan er bijvoorbeeld gerichter gefocust worden op specifieke onderwerpen hiervan. Zo ging er in deze audit heel wat aandacht naar de dynamiek van de bosbestanden, de inplanning en implementatie rond boswegen (permanente en tijdelijke uitsleeppistes), de identificatie van hoge beschermingswaarden en de veiligheid van de bosarbeid. Ook werd er ingegaan op de maatregelen die genomen werden in het kader van de aantastingen door de schorskever.

Tijdens de audit werd ook gekeken of er waar nodig maatregelen genomen of aanpassingen gedaan werden als antwoord op opmerkingen of non-conformiteiten die gemaakt werden tijdens de vorige (initiële) audit. Zo konden de gemeenten bijvoorbeeld aantonen hoe ze hun communicatie naar de burger omtrent het gevoerde bosbeheer publiekelijk toegankelijk gemaakt hadden. Het publiekelijk beschikbare verslag van de audit zal binnenkort beschikbaar zijn in de FSC-database in het overzicht van elk van de twee certificaathouders.

Arrêt au lieu dit ‘La Tchètche d’la rotche’, site historique en zone forestière couvert par le certificat
FSC Belgium

Meer mogelijkheden rond boscertificering voor Waalse gemeenten

De demarche en openheid van deze twee pioniergemeenten rond hun ervaring met FSC-boscertificering is alvast van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de FSC-gecertificeerde bosoppervlakte. Binnen Wallonië blijkt alvast een nieuwe aanpak rond boscertificering vorm te krijgen. Zo lanceerde het 'Office économique wallon du bois' recent een vacature in het kader van het opzetten en beheren van een groepscertificering voor openbare bossen die openstaat voor de twee boscertificeringssystemen aanwezig in het Gewest. FSC België is uiteraard blij met deze evolutie, daar het de instapmogelijkheden naar FSC-boscertificering kan bieden aan bijvoorbeeld lokale besturen die hiervoor nog niet bestonden.