De 'FSC Regulatory Module' is een belangrijk onderdeel binnen 'FSC EUDR Aligned': het is een vrijwillig toepasbare module die certificaathouders kunnen gebruiken als aanvulling op de bestaande FSC-certificeringsvereisten om zo 'hun' naleving van de EUDR te ondersteunen. Het presenteert aanvullende eisen op het gebied van bosbeheer, ketenbeheer en 'controlled wood' voor organisaties die hun FSC-certificering willen gebruiken ter ondersteuning van hun inspanningen om naleving van de EUDR aan te tonen. De publieke consultatie voor deze eisen is van 1 februari tot en met 1 maart 2024 geopend op het Consultation Platform.

De FSC Regulatory Module stelt het raamwerk en de vereisten vast voor:

  • een due diligence-systeem invoeren ter ondersteuning van de naleving van de EUDR, inclusief het verzamelen van informatie, risicobeoordeling en risicobeperking;
  • het verzamelen en doorgeven van nauwkeurige informatie over de oorsprong van producten (geolocatie en productietijd), en
  • het versterken van de garanties dat alleen ontbossingsvrij materiaal een FSC Chain of Custody-waardeketen binnenkomt die EUDR-compatibel moet zijn.

FSC International heeft een infokit ontwikkeld waarmee u kennis kan maken met de voorgestelde aanvullende vereisten in deze 'FSC Regulatory Module', en kan nagaan wat al dan niet op uw organisatie van toepassing is. Check dit document en/of deze interactieve tool. FSC organiseert ook nog enkele webinars rond deze materie.

Merk op dat er ook aanpassingen gebeuren in het FSC beleid rond conversie (Policy to Address Conversion) en de 'FSC risk assessements' (risicobeoordelingskaders op nationaal/regionaal niveau voor de beoordeling van zogenaamd 'controlled wood') lopende zijn.

Naast deze normatieve veranderingen zal de afstemming van FSC op EUDR sterk worden ondersteund door de upgrades waar FSC aan werkt om zijn certificeringsinfrastructuur te verbeteren richting digitalisering en verbeterd databeheer en toegang. Deze omvatten de FSC Forest Atlas en FSC Blockchain. Al deze digitale en normatieve oplossingen komen samen om een ​​alomvattend pakket te creëren genaamd FSC EUDR Aligned.