Bonn, Duitsland, 3 maart 2023 - Al bijna drie decennia pleit FSC voor een holistische benadering van verantwoord bosbeheer, waarbij milieuactivisten, inheemse volkeren, bedrijven, arbeiders en andere actoren actief betrokken zijn bij het bepalen van het beleid en de normen die FSC hanteert om bossen als waardevolle ecosystemen te behouden. FSC begrijpt en leeft haar missie als een gemeenschap waar verschillende betrokkenen samenwerken aan één gemeenschappelijk doel: zorgen voor de veerkracht van de bossen in de wereld op de lange termijn.

Zorgen over wereldwijde ontbossing vormen sinds het begin de kern van het werk van FSC. In feite werd FSC voor opgericht toen een toegewijde groep milieuactivisten, bedrijven en gemeenschapsleiders zich verenigde om een ​​baanbrekende, op de markt gebaseerde benadering te creëren om bosbouwpraktijken wereldwijd te verbeteren nadat de Earth Summit in Rio in 1992 er niet in slaagde een overeenkomst te bereiken om ontbossing te stoppen.

Sindsdien heeft FSC belangrijke bijdragen geleverd om ervoor te zorgen dat gecertificeerde bedrijven zich houden aan de strengste normen en beleidsregels die ontbossing voorkomen en levende bossen in stand houden. FSC als organisatie brengt voortdurend robuuste verbeteringen aan in haar systeem en neemt integriteitskwesties steeds serieus, door waar nodig onderzoeken uit te voeren en directe actie te ondernemen tegen gecertificeerde bedrijven die een betrokkenheid zouden hebben met praktijken van onaanvaardbare ontbossing. Daarom is FSC een effectief hulpmiddel voor het implementeren van strikte praktijken waarvan bewezen is dat ze een oplossing zijn om ontbossing in productieve bossen, natuurlijke bossen en beschermde gebieden tegen te gaan.

Geen enkel systeem dat is ontworpen om verandering teweeg te brengen in complexe omgevingen in de echte wereld, zal ooit 100% perfectie bereiken. FSC verwelkomt daarom kritiek en ziet het als een kans om te leren en te groeien. We begrijpen de cruciale rol van de media bij het vormgeven van gezonde democratieën en het verbeteren van het bestuur in verschillende sectoren, en we zien publieke kritiek als een belangrijk instrument in die context. We zullen het ICIJ-rapport - waaraan we steeds onze medewerking verleend hebben - gebruiken als basis voor verdere verbetering van ons systeem.

Veel van de punten die in het ICIJ-onderzoek aan de orde zijn gesteld, zijn algemene verklaringen die geen duidelijk onderscheid maken tussen de aan de orde gestelde kwesties en zaken en de specifieke actie die FSC wordt bekritiseerd voor het nemen - of niet nemen - in reactie daarop. Daarmee willen we enkele punten en onjuiste voorstellingen die in het rapport naar voren worden gebracht, verduidelijken en de rol van FSC herbevestigen en wat het doet om deze aan te pakken. Voor een volledig overzicht van het statement, en in het bijzonder de diverse aspecten van ons weerwoord, wordt verwezen naar het Engelstalige statement op de website van FSC Internationaal.

FSC realiseert zich uiteraard dat het aanpakken van een grote mondiale uitdaging als ontbossing niet eenvoudig is. Alle genomen maatregelen zijn alleen effectief als ze worden uitgevoerd door alle actoren in de toeleveringsketen en worden gereguleerd door wetgeving en handhaving. We zijn ervan overtuigd dat vrijwillige initiatieven en regelgevende maatregelen hand in hand kunnen gaan om positieve resultaten te creëren voor de bossen in de wereld.