De 'General Assembly' (Algemene Vergadering) is het hoogste beslissingsorgaan binnen de organisatie. Alle internationale leden hebben stemrecht op de 'General Assembly' , en kunnen mee beslissen over de strategie en regelgeving van FSC op internationaal niveau.

De General Assembly heeft normaal plaats om de drie jaren. Door de covid-crisis werd de voorziene GA van 2020 uitgesteld. Een eerste deel werd online gehouden tussen 25-29 oktober 2021. Een tweede deel zal plaatshebben van 9-14 oktober in Bali (Indonesië).

FSC GA 2022 programma announcement photo

Recent heeft FSC International het programma voor deze General Assembly bekendgemaakt.

Het programma zal - naast de kamervergaderingen en de eigenlijke stemmingen - drie openingssessies bevatten die gewijd zijn aan het samen bouwen van oplossingen voor veerkrachtige bossen:

  • Bosbeheersystemen versterken om klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en bosdegradatie aan te pakken;
  • Verder inzetten op de positieve impact van bosbeheer voor inheemse volkeren, lokale gemeenschappen, kleine producenten en bosarbeiders;
  • De waarde aantonen van bossen, bosproducten en -diensten in het kader van de Sustainable Development Goals (SDG's).

Op het programma staan ​​ook verschillende parallelle bijeenkomsten waarin recente ontwikkelingen en actuele thema's worden uitgediept.

Deelname aan de FSC General Assembly is uiteraard vooral van belang voor de stemgerechtigde leden van FSC Internationaal, maar ook niet-leden kunnen aan de GA deelnemen. Merk op dat er naast een fysieke deelname ook mogelijkheden zijn voor een online deelname. Voor alle informatie in detail over deze GA, de inschrijvingsmodaliteiten en de ingediende moties kan u terecht op deze site.