Het rapport, geschreven door Preferred by Nature in opdracht van de Europese Commissie, geeft een overzicht van het vermogen van verschillende boscertificeringsschema's om 'operators' te ondersteunen bij het nakomen van hun due diligence-verantwoordelijkheden in het kader van de EUTR. Het benadrukt nogmaals dat het gebruik van certificering deze verantwoordelijkheden niet wegneemt van operators, en dat certificering een sleutelrol speelt bij het effectief implementeren van due diligence.

Tegelijkertijd benadrukt het rapport dat “de bevoegde autoriteiten moeten erkennen dat certificeringsregelingen een belangrijk hulpmiddel zijn voor exploitanten om risico's in hun toeleveringsketen te beoordelen en te beperken. Dit proces heeft het potentieel voor exploitanten om een ​​hoog niveau van vertrouwen in hun toeleveringsketen te bereiken met minimaal gebruik van middelen en inspanning. Dit is een optimale oplossing vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie."

De bevindingen tonen aan dat FSC-certificering 90% van de criteria dekt die door het onderzoek zijn beoordeeld, geheel of gedeeltelijk, en hoog scoren op het gebied van kwaliteitsborging, op risico's gebaseerde benadering van sourcing, raadpleging van belanghebbenden en transparantie.

Het expertteam van Preferred by Nature erkende de collaboratieve geest van het FSC-team bij het ontwikkelen van deze studie: “We zijn erg dankbaar voor de medewerking van FSC tijdens het project. We waardeerden de transparantie, beschikbaarheid en kwaliteit van de input van het FSC-team."

De studie bracht specifieke gebieden aan het licht waarop FSC-certificering de afstemming of dekking met betrekking tot EUTR zou kunnen verbeteren. Deze omvatten verdere versterking van het traditionele chain of custody-model om FSC-volumes beter te kunnen volgen in toeleveringsketens en wetgeving met betrekking tot handel en transport van bosproducten in het FSC-gecontroleerde houtsysteem.

FSC erkent dat er verbeterpunten zijn en streeft er voortdurend naar om de certificeringsvereisten en systeeminfrastructuur te verbeteren om de handhaving van progressieve milieuwetgeving zoals de EUTR beter op elkaar af te stemmen en te ondersteunen. Aan een aantal van de voorgestelde verbeteringen wordt bijvoorbeeld al gewerkt:

  • gerandomiseerde controles via Wood ID om valse claims op houtsoort en herkomst op te sporen;
  • evolutie van transacties doorheen de supply chain via transactieverificatie naar realtime opvolging via de 'FSC Blockchain'.

Bron en meer informatie; zie bericht FSC Internationaal