Wat is de EUDR?

De EUDR verbiedt het op de markt brengen of exporteren van producten naar/vanuit de EU die niet voldoen aan wettelijke en duurzaamheidseisen. Bedrijven moeten zorgvuldigheid betrachten (‘due diligence’) om ervoor te zorgen dat de producten die zij inkopen legaal zijn en niet hebben bijgedragen aan ontbossing of bosdegradatie. Het belangrijkste doel van de EUDR is het verminderen van de impact van de EU op wereldwijde ontbossing door het bevorderen van het verbruik van "ontbossingsvrije" producten.

Hoe kan FSC ondersteunen?

FSC heeft bijna 30 jaar ervaring in het toepassen van een marktgerichte aanpak om ontbossing en aantasting van bossen aan te pakken. Met haar duurzaamheidseisen die zowel milieu- als sociale aspecten omvatten, biedt FSC-certificering al een sterke basis voor bedrijven om aan hun EUDR-verplichtingen te voldoen.

Certificeringssystemen zoals FSC ontslaan bedrijven niet van de verplichting tot zorgvuldigheid; tegelijkertijd kan FSC wél cruciaal zijn bij het voldoen aan de eisen van de EUDR. Met name bij het beoordelen en beperken van risico's (onderdeel van due diligence) kan FSC op een systematische en kosteneffectieve manier bijdragen.

Als een systeem dat voortdurend evolueert en voorop wil lopen, is FSC samenwerkingen aangegaan met toonaangevende technologiebedrijven om innovaties, zoals blockchain, te benutten voor traceerbaarheid en geolocatie (het nauwkeurig bepalen waar een product vandaan komt) van FSC-gecertificeerde producten.

Betrokkenheid FSC bij de EUDR

FSC is sinds het begin betrokken bij de EUDR. Als lid van het multi-stakeholder platform van de Europese Commissie voor de EUDR werkt FSC mee aan het gedetailleerd beschrijven van traceerbaarheid verplichtingen, en aan de bescherming van inheemse volkeren en de versterking van kleine boseigenaren.

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de EUDR heeft FSC een webinar georganiseerd met als focus de EUDR & FSC, en organiseerde het "Wood You Find It" evenement in april 2023 in Brussel, waar bijna 200 belangrijke betrokkenen en besluitvormers samenkwamen om te bespreken hoe ze effectief kunnen voldoen aan de eisen voor geolocatie en traceerbaarheid.

Nu de implementatie van de EUDR steeds dichterbij komt, zal FSC voortdurend informatie publiceren en mogelijkheden bieden om een effectieve implementatie door bedrijven en handhaving door bevoegde autoriteiten te ondersteunen.

Nuttige informatie vanuit de Europese Commissie: