Latex - rubber

Natuurlijk rubber wordt gemaakt uit het sap - de latex - van de rubberboom (Hevea brasiliensis), en heeft als hernieuwbare grondstof heel wat voordelen te opzichte van synthetische alternatieven. Belangrijk hierbij is uiteraard dat de rubber afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, met respect voor het ecosysteem (oa tegengaan van ontbossing, behoud biodiversiteit, ...) en mensenrechten.

Het FSC-keurmerk biedt deze garantie, en geleidelijk aan breidt het aanbod een FSC-gecertificeerde rubberproducten uit, gaande van ballonnen, handschoenen, tot matrassen of banden. Een keuze voor dergelijke producten met een FSC-label is dé beste stimulans naar de sector toe om meer werk te maken van FSC-certificering van rubberplantages.

natural latex from rubber trees
Felix Romero
latex matrasses at Latexco
FSC Belgium | Latexco

Stimulans voor méér natuurlijke rubber van verantwoorde herkomst

FSCwerkt op diverse manieren aan de uitbreiding van het aanbod aan FSC-gecertificeerde natuurlijke latex. Zo werd& in 2019 een 'industry statement' gelanceerd waarmee de ondertekenaars hun interesse voor verantwoord natuurlijk rubber van verantwoorde herkomst te kennen gaven. Via dit initiatief werd een signaal gestuurd naar bedrijven stroomopwaarts in de supply chain, om op hun beurt inspanningen te doen richting plantagebeheerders.

FSC is als stichtend lid ook actief binnen het 'Global Platform for Sustainable Natural Rubber', een internationale, multistakeholderorganisatie, met als missie het verbeteren van de sociaaleconomische en milieuprestaties in de productie van natuurlijk rubber.

FSC and Rubber: Unlocking the Future of Sustainable Natural Rubber

Rubber Rebounded "Stories from the forest"

The footwear with a new spring in its step