FSC-vereisten opnemen in lastenboek / bestek

Bij het bestellen van FSC-gecertificeerde producten, is het uiteraard belangrijk om deze vereiste mee te geven, zo ook in een lastenboek of bestek wanneer dit van toepassing is.

De volgende elementen worden best opgenomen in het bestek of lastenboek:

  • Alle [ hout/papierproducten | drukwerk | verpakkingen | ... ] dienen FSC-gecertificeerd te zijn.
  • De gecontracteerde partij is in het bezit van een geldig en bedrijfseigen FSC CoC certificaat
  • De verkoopsfactuur is conform de vereisten: duidelijke vermelding van een correcte FSC-claim bij gecertificeerde producten, en vermelding van de bedrijfseigen FSC CoC-certificaatcode van de gecontracteerde partij.
FSC boards on site
FSC Belgium

Communiceer en controleer

Vestig hier waar nodig extra aandacht op tijdens het aankoopproces en/of het projectverloop, zodat betrokken partijen de boodschap duidelijk meekrijgen.

Besteed zeker ook de nodige aandacht aan de verificatie van verkoopsdocumenten (leveringsdocumenten en facturen), zodat deze de juiste FSC-garanties bevatten.